Ayvalı, Aşağı Eğlence, Etlik, Incirli ve Esertepe Mahalleleri içerisinde yaklaşık 349 ha alanı kapsayan "Ayvalı, Aşağı Eğlence, Etlik, Incirli Esertepe ve Mahallelerine Ait Revizyon İmar Planı": Keçiören Belediyesi Meclisi`nin 04/03/2020 tarih ve 152 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08/09/2020 tarih ve 1022 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylı imar planı müdürlüğümüz ilan panosunda 15.10.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süreci içerisinde gelen itirazlar Keçiören Belediye Meclisi’nde değerlendirilerek itirazlara yönelik hazırlanan tadilatlar 03/03/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Aski sürecinde itiraz olmadığından plan kesinleşmiştir.