T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı:  55676833-301.03-2210                                                                                                            24/11/2020

Konu: Aralık 2020 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.12.2020 Salı günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

         İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                          Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Kadro değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. İlçemiz Şehit Kubilay Mahallesinde 34844 ada 1 sayılı parselde Belediyemize ait 269 m2 hissenin İl Özel İdaresine yapılan bedelsiz ve süresiz olarak yapılan tahsis işleminin, 2019 Sayıştay Denetim Raporu doğrultusunda düzeltilerek 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na yapılan tahsis ile ilgili alınan 01.06.2020 tarih ve 290 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Ankara Evlerinin, Türkiye Gençlik Vakfı’na yapılan tahsisi ile ilgili 01.02.2017 tarih ve 60 - 01.11.2018 tarih ve 497 sayılı Belediye Meclis kararlarının iptal edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Türkiye Ankara Yeşilay Cemiyetine yapılan tahsis ile ilgili 03.12.2018 tarih ve 523 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Yeni Dünya Vakfı’na yapılan tahsis ile ilgili 06.08.2020 tarih ve 316 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na yapılan tahsis ile ilgili 02.01.2018 tarih ve 35 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Kazakistan kurucu Devlet Başkanı Nursultan NAZARBAYEV’in isminin, Yükseltepe Mahallesi Murat Çobanoğlu Caddesi ile 1572 Cadde kesişimin de bulunan isimsiz parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Fatih KALU’nun isminin, Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi 1842 Sokak üzerinde bulunan isimsiz parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. Şehit Jand. Pilot Kıd. Üst. Oğuz KILIÇ’ın isminin, Yükseltepe Mahallesi 1927 Cadde 1922 sokak da bulunan isimsiz parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 12. Şehit Jand. Ast. Üstçvş. Mehmet UYGUN’un isminin, Ayvalı Mahallesi 142 Cadde ile Soylu Sokak kesişimin de bulunan isimsiz ağaçlandırma alanına verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 13. Basınevleri, Çiçekli Mahallesi ve Papazderesi Mevkii 91264/1, 2, 3, 34834/1, 2, 3, 34833/1-13 ve 34832/1, 2 sayılı ada parsellere ilişkin imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 14. Pınarbaşı ve Kuşcağız Mahallelerini kapsayan yaklaşık 136 ha büyüklüğündeki alanda uygulama imar planı revizyonu hakkındaki Başkanlık yazısı.
 15. 19 Mayıs Mahallesini kapsayan yaklaşık 78 ha büyüklüğündeki alanda uygulama imar planı revizyonu hakkındaki Başkanlık yazısı.
 16. Uyanış Mahallesi 32943 adanın batısında yer alan Park ve Çocuk Bahçesinde trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz sınırlarında bulunan Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahallelerini kapsayan yaklaşık 227 ha büyüklüğünde imar plan revizyonu yapılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 18. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yayla Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde yapılacak olan spor yatırımlarının yerinde incelenmesi üzere belediye yetkilileri ve yerel yöneticilerle birlikte toplantı yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz tarafından, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan apartmanların Covid-19 salgını nedeniyle belli periyotlarda ilaçlanıp ilaçlanmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 21. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı Belediyemiz tarafından, İlçemizdeki eğitim ile alakalı devlet okulları, sürücü kursları, özel okullar ve özel eğitim veren kurumlara hijyen (Maske, Dezenfektan, Ateş Ölçer, Kolonya vb.) malzemesi verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 22. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2020-31.08.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz birimlerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nce tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 25. İlçemizde yaşayan ve akülü yada manuel engelli aracı kullanan vatandaşlarımız için 1 yıl içerisinde sokaklarımızda kaç engelli rampası yapıldığı ve yapılmasının planlandığı ile ilgili Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 26. Belediyemiz birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                              
 27. İlçemizde faaliyet gösteren Bakkal ve Marketlere Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 28. İlçemizde ihtiyaç sahibi olan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza Belediyemiz tarafından gıda yardımı yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 29. Belediyemizin 2019 yılında Büyükelçilikler ile yapmış olduğu anma programlarının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 30. İlçemiz Adnan Menderes Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan alt yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 31. Belediyemiz tarafından Yayla Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 32. Belediyemizin Bağlum bölgesindeki imara açılan etüd ve projelendirme yapılması ile ilgili hangi aşamada olunduğu hususunda Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 33. Belediyemizde aile, kadın ve aile hayatına yönelik planlanan sosyal proje yada faaliyetlerin neler olduğu ile ilgili araştırma yapılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 34. Önergeler