T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833-301.03- 1855                                                                                            23 /11/2017

Konu : Aralık 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

       Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/12/2017 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

         İlanen duyurulur.

                                                                                                                           Mustafa AK

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Zabıta Müdürlüğü tarafından 2018 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Karakaya Mahallesi imarın 91453 ada 6 sayılı parselini kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. K. Subayevleri Mahallesi 5477 ada kuzeyi ve 6505 ada doğusunda yer alan park alanlarında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Atapark Mahallesi 31632, 31633, 31675, 31670 ve 34465 adaları kapsayan imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Bağlum-Karşıyaka Mahallesi 91446 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Atapark Mahallesi 34899 ada güneyinde yer alan park alanında 8x5=40 m2’lik trafo yeri ayrılması yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Yayla Mahallesi 30680 ada 8 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Kuşcağız Mahallesi 90897 ada 3 ve 5 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Osmangazi Mahallesi 34810 ada 8 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Ufuktepe Mahallesi, 16599 ada 2, 3, 4 sayılı parsellerde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Kanuni Mahallesi, 90849 ada 8 ve 15 sayılı parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Kalaba Mahallesi 92032 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çaldıran Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçemizdeki gençlerin madde bağımlılığından uzak durması için ne tür faaliyetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 17. İlçemizde evde bakıma muhtaç olan vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili Belediyemizin ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize bağlı Necip Fazıl KISAKÜREK tiyatro salonunda kültürel etkinlik olarak hangi alanlarda faaliyet çalışmalarının yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz birimlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 20. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2017-30.09.2017 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz birimlerinden, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri gereğince ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu  
 23. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için yollarda, parklarda, hastanelerde vb. yerlerde Belediyemiz tarafından ne gibi hizmetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün halkla ilişkiler açısından ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 25.  Belediyemize ait düğün salonlarının sayısı, bu salonlardan yararlanan vatandaş sayısı ve yapılan etkinliklerin neler olduğunun araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 26. Belediyemiz birimlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Belediyemiz hizmetlerini tanıtım amaçlı esnaf ve sanatkâr odaklı bir çalışma yapılıp yapılmadığı veya böyle bir proje olup olmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu
 27. Belediyemizin kardeş belediyesi Filistin Devleti El Halil Belediyesi ile hangi tarihte kardeş belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 28. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yükseltepe Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 29. Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmetleri açısından Belediyemizce ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 30. Belediyemize bağlı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 31. Önergeler