ANKARA VALİLİĞİ TESPİT İTİRAZ KOMİSYON KARARI

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24. MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞİN "İTİRAZ KOMİSYONU VE İTİRAZ SÜRECİ" BAŞLIKLI 36. MADDESİNİN 1. FIKRASI HÜKMÜ GEREĞİNCE AŞAĞIDA ADI SOYADI BELİRTİLEN PERSONEL TESPİT İTİRAZ KOMİSYONUNUN 15.03.2018 TARİH VE 32 SAYILI KARARINA İSTİNADEN REDDEDİLMİŞTİR.
       
S.NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI  BAŞVURU SONUCU
1 144403***** Ahsen ÖZCAN RED
2 131501***** Ali ELDEN RED
3 499903***** Aynur ALTINSOY RED
4 127909***** Ayşegül ERDOĞAN RED
5 269964***** Büşra MAZLUM RED
6 137411***** Büşra SANDIKLI (BENEKLİ) RED
7 232398***** Büşra TUZCİ (ÇELİK) RED
8 606792***** Dilek SOYSAL RED
9 107250***** Ece ALTUN RED
10 156671***** Gülsade KAYA RED
11 352820***** Hüseyin IŞIKTEKİNER RED
12 347058***** Kübra Elif BOYAR RED
13 119890***** M.Cavit DEMİRDAMAR RED
14 149542***** Mahmut SEMİZ RED
15 431322***** Mine DÜĞER RED
16 176187***** Mutlu AKTAŞ RED
17 115930***** Ömer Faruk TEKİN RED
18 373061***** Selda YILDIZ RED
19 390132***** Semih AKINCI RED
20 222828***** Sevban Esra SARI RED
21 282978***** Tuğba IŞIK RED
22 177790***** Yasemin İMEL (ÖZDEMİR) RED
23 119333***** Yeliz GÜNER (DOĞANGÜZEL) RED