T.C.
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı:  55676833-301.03-  1215                                                                                                                                                                                      27/07/2020

Konu: Ağustos 2020 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

      Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.08.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

 

         İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                        Turgut ALTINOK
                                                                                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Niğde İli Azatlı Belediyesinin Kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı
 3. Kanuni mahallesi imarın 30332 ada ve 30324 adalar arasında kalan alanı ve 30343 ada 8 ve 9 sayılı parselleri kapsayan imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. İlçemiz Karşıyaka, Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki, Geldibuldu (Güzelyurt) Mahallelerine ulaşan anayol arterlerinde çok sayıda kadastro parseli kısmen yolda kaldığından bu yolların düzgün bir şekilde çalışabilmesi için yapılacak çalışmaların İmar ve Bayındırlık Komisyonunca değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Bademlik Mahallesi 31328 ada 3, 4, 5 ve 31327 ada 2, 3 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 30502 ada 2 parseldeki binanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi (d) fıkrası  gereğince Yeni Dünya Vakfı’na 30 (otuz) yıllığına verilen tahsis süresinin, 2019 Sayıştay Denetim Raporu doğrultusunda düzeltilerek 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait, Karargahtepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 8. 2019-2020 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda amatör sporcularımızın almış olduğu madalyaların sayısının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 9. Ulusal Sıfır Atık Stratejisi kapsamında 2023 yılına kadar Belediyelerin sınırları içerisinde % 20 atık azaltması öngörülmüştür. Belediyemiz açısından bu hedef gerçekçi midir? Hedefe ulaşmak için ne tür önlemler alındığı hususunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 10. 2019-2020 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından açılan tesis sayısının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 11. Bilindiği üzere İstiklal Savaşı kahramanı Miralay Reşat ÇİĞİLTEPE adı Mamak ilçesinde bir okuldan kaldırılmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı yapılan bu hatadan dönme adına yeni bir adım atmamış ve yapılan hatadan dönülmemiştir. İlgili Bakanlığın yapmış olduğu hatayı tamir etmek üzere Keçiören’lilerce ecdadımıza sahip çıkmanın bir göstergesi olacağından, Keçiören de isimsiz bir tesis yada parka Miralay Reşat ÇİĞİLTEPE adının verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 12. 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesindeki Kent Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir hükmü gereğince Keçiören Belediyesi Kent Konseyinin 26.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısında oybirliği ile alınan karara istinaden Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonunun İlçemizdeki herhangi bir Okul, Park ya da sokak ve caddeye Arif Nihat ASYA’nın isminin verilmesi ile ilgili kararın Keçiören Belediyesi Meclisinde Mart ayı içinde gündeme alınarak görüşülmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 01.01.2020-31.05.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz bünyesinde Pandemi süresi başladığından bu yana engellilerimize ne gibi öncelikler sağlandığı, maske ve dezenfektan dağıtımı için öncelikli gruplar içerisinde engellilerimizin yer alıp almadığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz birimlerinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu
 17. Pandemi sürecinden sonra maddi durumu olmayan düğün yapacak çiftlerin talepleri doğrultusunda Belediyemizin vatandaşlarımıza cenaze de vermiş olduğu masa, sandalye, çay, şeker gibi hizmetlerin yanı sıra Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim verilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu
 18. Türk’ün töresi gereği, askere gidecek gençlerimizin talepleri doğrultusunda maddi imkanları olmayanlara Belediyemiz tarafından Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim, masa, sandalye, çay ve şeker gibi hizmetlerin verilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde Pandemi döneminde esnafımıza yapılan yardım ve katkıların araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 20. Covit-19 sürecinde Belediyemiz sınırlarında hayatını devam ettiren risk grubunda olan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımızla ilgili yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 21. Belediyemizin üyesi olduğu Uluslararası kuruluşların araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyeti Komisyonu Raporu
 22. İlçemizde sel ve afetlerde mağduriyet yaşanmaması için alt yapı eksikliklerinin araştırılması hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu
 23. İlçemizin güzelleştirilmesi adına Belediyemiz tarafından, kaç adet yeni park yapıldığı bu parklara kaç m2 çim ekimi yapıldığının araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz birimlerinden Etüd Proje Müdürlüğünün 2020 yılının ilk 6 ayında yapmış olduğu proje olup olmadığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz bünyesinde ilçemizde hizmet veren kaç adet kreşimizin olduğu ve kaç çocuğumuza ne gibi hizmetlerin verildiğinin araştırılması ve önümüzdeki 1 yıl içerisinde yeni kreş veya kreşlerin açılması planlanmakta mıdır? Araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 26. Önergeler