T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-1178                                                                                                                                                24/07/2018

Konu : Ağustos 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2018 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

            İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                     Mustafa AK

                                                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (c) bendi gereğince; Türkiye Körler Federasyonu Merkezinin teşrifinde kullanılmak üzere ayni yardım yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Keçiören Belediyesi olarak, Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü Derneğine yardım yapılması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. 19 Mayıs Mahallesi 30982 adanın doğusunda yer alan park alanında 8x5=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Adnan Menderes ve Bağlarbaşı Mahallelerinde uygulama imar plan revizyonu çalışması yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Bağlarbaşı Mahallesi 4201 ada 17, Şahlar Mahallesi 4201 ada 22 ve 34846 ada 2 parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Şenyuva Mahallesi 32287 ada 4 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şevkat Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 10. Belediyemize bağlı Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, engelli gençler için yapılan herhangi bir spor aktivitesinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 11. Yaz aylarının başlaması sebebiyle, ilçemizde belirli noktalara konulan çöp konteynırlarının ve çöp toplama alanlarının haşerelere karşı hangi sıklıkta ilaçlama yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 12. Anneler Günü münasebetiyle Belediyemizde ne gibi etkinlikler gerçekleştirildiğinin araştırılarak Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Engelli Biriminin 2018 yılı ilk 6 ayında yapmış olduğu faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 15. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz birimlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2018-31.05.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz birimlerinden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından, tasarruf tedbirleri açısından hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz tarafından, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle hangi etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Biriminin halkla ilişkiler yönünden yapmış olduğu faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren KEDEM’lerdeki öğrenciler tarafından yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 21. Belediyemize bağlı Mali Hizmetler Müdürlüğümüze esnaf ve sanatkâr odaklı ne tür sorunlar geldiğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu
 22. Belediyemizin kardeş Belediyesi olan Kazakistan Cumhuriyeti Jambıl Belediyesi ile hangi tarihte kardeş Belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 23. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kösrelik ve Köşk Mahallelerinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 24. Ramazan ayında Belediyemizin, yaşlılarımızla ilgili ne gibi hizmetleri ve çalışmasının olduğunun araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı KEDEM’lerde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 26. Önergeler