T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833-301.03-1184                                                                                                                             25/07/2017

Konu : Ağustos 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2017 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                        Mustafa AK

                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

                                                                                                                             
G Ü N D E M
1. Yoklama
2. Geçen toplantı tutanak özeti
3. Bağlum Mevkii, 91381 adanın kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
4. Şehit Kubilay Mahallesi 34889 ada 4 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
5. Hacı Kadın Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
6. Kızlarpınarı caddesi ve çevresinde yer alan mahallelerde yapılacak olan revizyon planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
7. Ovacık Mahallesi 91811 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
8. Gümüşdere Mahallesi 91043 ada 14 ve 15 sayılı parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
9. Atapark Mahallesi 31036 ada 9 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
10. Şehit Kubilay Mahallesi 30473 ada 17 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
11. Yükseltepe Mahallesi 90704 ada 1 sayılı parselde Camii Alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
12. Bağlum Mevkii 1893 adanın doğusunda yer alan Park alanında 8x5=40 m²’lik trafo yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
13. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gümüşdere Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
14. İlçemizde yaz okulları ile ilgili yapılan çalışma ve faaliyetlerin neler olduğunun araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
15. Belediyemiz tarafından ilçemizdeki başıboş hayvanlar için ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
16. İlçemizde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okullarında kütüphanelerin olup olmadığının araştırılarak Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
17. Belediyemiz birimlerinden Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
18. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
19. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
20. Belediyemiz birimlerinden Basın ve Yayın Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere uyulup uyulmadığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe   Komisyonu Raporu
21. Belediyemiz tarafından, ilçemizde yaşayan Belediyemiz Engelli Birimine kayıtlı olan engelli vatandaşların sağlık taramalarının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
22. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, ilçemizde bulunan hastaların hastanelere nakli için bugüne kadar kaç hastaya nakil ambulansı verildiğinin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
23. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından faaliyet gösteren konservatuarda verilen branşlar, katılımcı sayıları ve hangi koro çalışmalarının yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
24. Keçiören sınırları içerisinde bulunan, kurallara uyan esnaflarımıza, diğer esnaflarımızı da teşvik edici olması için Belediyemiz tarafından herhangi bir ödül veya belge verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu
25. Belediyemizin kardeş belediyesi Kazakistan Cumhuriyeti  Jambıl Belediyesi ile hangi tarihte kardeş belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
26. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Gümüşdere Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
27. Belediyemize bağlı, Keçiören Güçsüzler Yurdunda Ramazan ayı boyunca yaşlılarımız için ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
28. Belediyemize bağlı Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
29. Önergeler