• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Şubat 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-201                                                                                                                 23/01/2017

Konu : Şubat 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2017 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. İlçemiz Bağlum Karşıyaka Mahallesi imarın 91446 ada 1 sayılı parseli üzerine imar planına uygun şekilde Camii ve Kuran Kursu yapılmak amacıyla 951/8063 m² oranındaki 951 m² Belediyeye ait hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrası ile aynı Kanunu’nun 75. maddesi (d) fıkrası gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. Mülkiyeti Belediyemize ait Yükseltepe Mahallesi 90703 ada 2 sayılı parselde bulunan gayrimenkulün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması, trampaya konu yapılması, kamulaştırma amacıyla takas işlemlerine konu yapılabilmesi, parsel üzerine kat karşılığı inşaat yapılmak üzere ihalesinin yapılması, ihale sonrasında da sözleşme veya sözleşmeler imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Ovacık Mahallesi 4267 ada 1 parsel ve 91781 ada 1 parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Ovacık Mahallesi 31908/1, 31918/1 ve 31917 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çiçekli Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

8. İlçemizde spor faaliyetlerinde kullanılan kaç adet spor salonunun bulunduğunun araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

9. İlçemizde yaşayan ailelerin psikolojik sorunları ile Belediyemizin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün herhangi bir çalışmasının olup olmadığının araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

10. Belediyemizce yapılan kültürel faaliyetlerin, duyuruların hangi yollarla yapıldığı, programlara halkın katılımını artırabilmek amacıyla ne gibi yeni metotlar uygulanabileceği konusunun araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

11. Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

12. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

13. İlçemiz Bağlum mahallesinde bulunan 1926/4 parselin yanında bulunan isimsiz parka Yakup ÇAPAT ve Bağlum mahallesinde bulunan yeni yapılan isimsiz parka veya kültür merkezine Şair-Yazar Abdurrahim KARAKOÇ isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

14. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

16. 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Belediyemiz tarafından yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

17. Belediyemiz birimlerinden Ak Masanın halkla ilişkilerinin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

18. 2016 yılında Belediyemiz kültür faaliyetleri olan Çanakkale ve Konya gezilerinde kaç vatandaşımız yararlanmış ve vatandaşlarımızın gezilerle ilgili memnuniyet oranının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

19. İlçemizdeki cadde ve sokaklarda bulunan esnafın kaldırımı işgal ettiği, yayanın yürümesine engel olduğu şikâyetleri üzerine esnafın kaldırımı tamamen işgal etmeden çıkma yapması konusunda araştırma ve düzenleme yapılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu

20. Belediyemizce 2016 yılı içerisinde bağımsızlığının 25. Yılı adına hangi ülke ile sempozyum düzenlediğinin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

21. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Çaldıran Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

22. İlçemiz sınırlarım içerisinde yaşayan 100 yaş ve üzeri kadın veya erkek sayılarının araştırılarak tespit edilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

23. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

24. Önergeler