• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Şubat 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                  ... / 01 / 2011

Konu : Şubat 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2011 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

1.      2011 yılı içerisinde Zabıta Personeline ödenecek maktu çalışma ücretleri hakkındaki Başkanlık yazısı.

2.      Mülkiyeti Belediyemize ait Yakacık Mahallesi 4151 ada 14 parselde 326.15 m2 alandan oluşan G Blok 1. Normal Kat No:23 ve 24 nolu Hamamların Belediyemize ek mali kaynak oluşturmak amacı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda satışının veya trampalarının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

3.      Bağlum-Kösrelik Göleti ve çevresi Rekreasyon Alanı düzenlenmesi için uygulama imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

4.      Kuşcağız Mahallesi 31715, 31718 ve 31719 sayılı adaları kapsayan imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

5.      Atapark Mahallesi 31094 ada 1 parselde Belediyemiz tarafından yapılması düşünülen “Kültür Merkezi” için gerekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

6.      “Yükseltepe Mahallesinde 90674 ada 1 sayılı parselde hissesi bulunan ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.12.2010 tarih ve 6804 sayılı yazısında bahsi geçen dilekçe sahiplerinin talepleri doğrultusunda imar planında konut kullanımına ayrılan 32384 ada 1-2 parsellerdeki hisselerinin Yükseltepe – Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İmar” uygulaması kapsamında kalarak vatandaşların tüm hisseleri sehven Kamu Ortaklık Payı (KOP) alanında kalması ve yapılan hatanın imar uygulaması yapılarak düzeltilemeyecek olması nedeni ile tahsislerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından konut kullanımındaki parsellerle takası yapılmak suretiyle giderilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

7.      İlçemiz sınırları içerisinde bulunan parklarımızdaki Basket Potalarının gerekli bakımlarının yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

8.      İlçemiz sınırları içerisinde Bağlum veya Güzelhisar bölgelerinde uygun bir araziye Hobi Bahçeleri kurulması, bu doğrultuda organik tarımın teşvik edilmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

9.      2011 yılı Ocak ayı içerisinde kutlanacak olan Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle; enerji tasarrufu bilincinin geliştirilmesi konusunda Belediyemiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

10.   Belediyemize ait spor tesislerimize kalite belgesi alınması hususunda gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

11.  Belediyemize ait parklarda bulunan elektrik trafolarının yağmur ve kar yağışlarında tehlike arz ettiğinden söz konusu durumun Belediyemiz öncülüğünde Türkiye Elektrik İletim A. Ş. (TEİAŞ) İle birlikte gerekli önlemlerin alınması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

12.  İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bilgisi dışında imar plan tadilatı veya adres değişikliği yapıldıktan sonra ek emlak beyannamesi verilmediğinden dolayı uygulanan usulsüzlük cezasının alınmaması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

13.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

14.   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2010 yılı bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

15.   Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.11.2010 tarihi itibariyle harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

16.   İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Özel Eğitim Merkezlerine Belediye Meclisimizin Engelliler Komisyonu olarak uygun zamanlarda Komisyonumuza tahsis edilecek bir araçla ziyaretler gerçekleştirilmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

17.   İlçemizde bulunan tarihi ve turistik yerlerin turizm rehberlerine tanıtım çalışmalarının yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

18.  10 Ocak tarihinin “Dünya Gazeteciler Günü” olması münasebetiyle Ankara’daki gazete temsilcilerine yönelik Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilecek bir etkinlik düzenlenmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

19.   Belediyemiz KEÇMEK kurslarının faaliyetlerinin sosyal açıdan incelenmesi ve yerinde gözlemlenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

20.   Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan müteahhitlerin sorunları ile vatandaşların müteahhit kaynaklı sorunlarının incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

21.  Avrupa Birliği ve diğer dış ülkelerde uygulanan Kadın Dostu Kent Kriterleri nelerdir, uygulama noktasında hangi sıkıntıların yaşandığı konusunun araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

22.   Mülkiyeti Belediyemize ait Spor Tesislerinde 65 yaş ve üzeri yaşlılarımıza yönelik sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

23.   Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

24.  Önergeler