• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Ocak 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                 ... / 12 / 2011

Konu : Ocak 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2012 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

  1. Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı
  2. İlçemiz Bağlum Hisar Mahallesi Karaağaç Sok. No:7-9 adresinde bulunan harabe durumda olan Bağlumdaki Lojmanların (iki adet blokun) yıkılarak Belediyemize gelir sağlanması amacıyla konut kullanımına ayrılmış 796 m2 yüzölçümlü 1980 ada 6 parsel ile 615 m2 yüzölçümlü 1980 ada 7 sayılı parsellerin satışının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
  3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 2012 yılında uygulanacak tarifeler hakkındaki Başkanlık yazısı.
  4. Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum Mahallesi 2727 ada 2 parselde bulunan Zemin Kat 24 nolu dükkanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı. 
  5. Mehmet KUŞÇU adlı şahsın dilekçesine istinaden anılan vatandaşın mevcuttaki hisselerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen Yükseltepe-Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İmar Uygulaması kapsamında değerlendirilecek olan, 90674 ada 1 parselde kaldığı bu parselin de imar planında Temel Eğitim Alanı kullanımına ayrılması sebebiyle konut parseli tahsisinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
  6. Ayvalı Mahallesi 30484 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 17 parsellerde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
  7. Yayla Mahallesi 30822 ada 4 parselde bulunan park alanının Cami alanına dönüştürülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
  8. Ayvalı Mahallesi 30230 ada 1 ve 2 sayılı parsellerin tevhid edilmesi ve 3 sayılı parselin ifraz edilmesi yönünde hazırlanan plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.
  9. Gümüşdere Mahallesi Turgut ÖZAL bulvarı ve Gülhane caddesi arasında bulunan Fatih caddesinin bağlantı yolu ile ilgili plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Esertepe Mahallesi 9371 ada 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11.  Sancaktepe Mahallesi 31493 ada 5 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Ayvalı Mahallesi 90053 ada 3 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Belediyemizin ihtiyacı olan Güçlükaya Mahallesi 31470 ada 2 parselde 330.40 m2, 31470 ada 3 parselde 209.20 m2 ve 31471 ada 10 parselde 115.20 m2 olmak üzere toplam 654.80 m2 Metin EKİCİ hissesinin Belediyemize ait aynı emsalde bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14.  İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Beyhan DOYAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

15.  İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Tamam ŞAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

16.  Belediyemize ait olan Etlik Olimpik Yüzme Havuzunun komisyonumuz tarafından yerinde incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

17.  İlçemizde faaliyet gösteren internet cafelerin küçük yaştaki çocukları şiddet içerikli oyunlar oynattıkları veli şikayetlerinden anlaşıldığından, bu şikayetle ilgili Zabıta Müdürlüğümüzün araştırma ve inceleme yapılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

18.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Keçmek kurslarının yapmış olduğu eğitim faaliyetlerinin yerinde incelenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

19.  Belediyemize ait olan Spor Tesislerimizin fiziki yapılarının araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

20.  2010 yılında meclis kararıyla kullanılan İller Bankası kredilerinin ne kadar  olduğunun ve hangi projeler karşılığında kullanıldığının tespit ve araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

21.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

22.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan uygun bir isimsiz parka Van depreminde yardıma gelen ve orada hayatını kaybeden Japonyalı Doktor Atsushi Miyazaki’nin isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu  

23.  İşletme İştirakler Müdürlüğü’nün 2011 yılı harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

24.  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2011-31.10.2011 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

25.  Yasa gereği çeşitli kurumlara nakilleri yapılan engelli personellerin dışında halen Belediyemizde görev yapan engelli memur ve işçilerin sayılarının tespiti ve kendilerine sağlanan kolaylıkların araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

26.  Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 27 Aralık’ta Ankara’ya gelişinin yıldönümü münasebetiyle “Atatürk ve Ankara” konulu bir konferans düzenlenmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

27.  Belediyemize ait Kadem Eğitim merkezlerinin ilçemizde kaç adet olduğu, bu merkezlerde kaç öğrencinin eğitim aldığı ve yaş ortalamasının kaç olduğu ile ilgili çalışmaların yapılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

28.  Belediyemize ait olan Ankara Evinin sosyal faaliyetleri açısından incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

29.  İlçemizde bulunan Akaryakıt satışı yapan istasyonların sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

30.  Belediyemiz ile kardeş Belediye (Şehir) olan Sumgait/Azerbaycan’ın sosyal, kültürel, eğitim ve belediyecilik faaliyetlerinin incelenmesi hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

31.  Belediyemize ait olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzur Evinde kaç yaşlı vatandaşımızın kaldığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyon Raporu

32.  Zabıta Müdürlüğü’nün çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Komisyonu Raporu

33. Önergeler