• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ocak 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2010                                                                                  ... / 12 / 2010

Konu : Ocak 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/01/2011 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1.      Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı

2.      2011 yılında uygulanacak Zabıta para cezalarının arttırılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

3.      Bağlum-Kösrelik Göleti ve çevresi Rekreasyon Alanı düzenlenmesi için uygulama imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Kuşcağız Mahallesi 31715, 31718 ve 31719 sayılı adaları kapsayan imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.      Atapark Mahallesi 31094 ada 1 parselde Belediyemiz tarafından yapılması düşünülen “Kültür Merkezi” için gerekli imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

6.      Belediyemiz sınırları içerisinde kalan ve belirlenecek bir program dahilinde gerçekleştirilmesi düşünüle “Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut” projeleri ile ilgili olarak; Başkanlığımızla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak görüşmelere istinaden söz konusu çalışmaların yapılması amacıyla gerekli görülecek durumlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü v.b Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılacak protokollerin imzalanması için Belediye Başkanına, arsa-arazi alımları ile satış, takas vb. işlemleri yürütmek için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

7.      İlçemiz Çaldıran Mahallesi 32032 ada 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      İlçemiz Güçlükaya Mahallesi 30016 ada 3 ve 4 nolu parselleri kapsayan imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      İlçemiz Ayvalı, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Sancaktepe, Yayla, Esertepe, İncirli, Basınevleri, 19 Mayıs, Kuşcağız, Atapark, Ufuktepe, Kanuni, Osmangazi, Bademlik, Uyanış, 23 Nisan, Köşk, Güçlükaya, Çaldıran, Yeşilöz, Yeşiltepe, Aktepe, Bağlarbaşı, Kamilocak Mahallelerinin ıslah imar planı alanlarının 4 kata çıkarılmasına ilişkin plan notlarına, söz konusu konut bölgelerinde otopark probleminin çözümü amacı ile plan notu ilave yapılması” hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Osmangazi Mahallesi 31608 ada 10 sayılı parselde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

11.  Bademlik Mahallesi 31368 ada 5 sayılı parselin doğal zeminden kotlandırılması yönünde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

12.  Yayla Mahallesi 31321 ada 6 sayılı parseli kapsayan zeminde “D” kotlandırma yapılabilmesi 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

13.  Belediyemizin 2011 Mali yılında muhtelif hizmetler karşılığında ve Belediye Gelirleri kapsamında bahsi geçen vergi, resim ve harçlara ait uygulayacağı tarifeler hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14.  İlçemiz Yakacık Mahallesi 4151 ada 14 sayılı parseldeki binanın G Blok alt katında bulunan ve Belediyemiz ile Akçelik Müh. Müt. Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan Ankara 4. Noterliği’nin 13.03.1991 tarih ve 8976 yevmiye nolu kat karşılığı inşaat sözleşmesine ek olarak yapılan 30.08.1995 tarihli protokol gereği Belediyemize hibe edilen 23 (53) ve 24 (54) nolu bağımsız bölümler ile mülkiyeti Zihni AKÇELİK’e ait olan C Blok Zemin Kat 89 (40) ve C Blok 1. Kat 93 (80) nolu bağımsız bölümlerin takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyon Raporu

15.  İlçemiz sınırlarında oturan ilköğretim çağındaki gençlerin, yetenekli oldukları spor dallarına yönlendirilmesi için belediyemizin imkanları dahilinde çalışmaların yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

16.  İlçemiz ilköğretim okullarındaki öğrencilerimize Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce Diş Taraması yapılması ve öğrencilerimizin Diş Sağlığı ve Bakımı konusunda bilgilendirilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

17.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okullarında tebeşirli tahta ile eğitim yapan okulların tespitinin yapılarak ilgili okulların liste halinde hazırlanıp açıklanması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

18.  Belediyemize ait parklarda bulunan elektrik trafolarının yağmur ve kar yağışlarında tehlike arz ettiğinden söz konusu durumun Belediyemiz öncülüğünde Türkiye Elektrik İletim A. Ş. (TEİAŞ) İle birlikte gerekli önlemlerin alınması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

19.  İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bilgisi dışında imar plan tadilatı veya adres değişikliği yapıldıktan sonra ek emlak beyannamesi verilmediğinden dolayı uygulanan usulsüzlük cezasının alınmaması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

20.  Broşür, el bildirisi ve tanıtım kitapçığı gibi el ilanlarının apartman, işyeri ve sokaklara dağıtılması esnasında çevre kirliliğine yol açmayacak bir düzenleme yapılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu

21.  İlçemiz mahalle ve sokaklarında çok süratli seyir eden okul servisi, market servisi, tüp ve fırın araçları vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmakta ve halkımız bu konudan şikayetçi olmaktadır. Konuya ilişkin Belediyemizin alabileceği önlemler hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu

22.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

23.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı Yapı Denetim Şubesi’nin 2010 yılı bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

24.  Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2010 – 31.10.2010 tarihi itibariyle harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

25.  İlçemiz sınırları içerisinde engellilere hizmet veren Özel Eğitim Merkezlerinin tespiti hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

26.  03.11.2010 tarih ve 696 sayılı meclis kararına istinaden İlçemiz sınırlarında tespit edilen tarihi ağaçlardan uygun görülenlerin altında nostaljik dinlenme alanlarının oluşturulması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

27.  İlçemiz sınırları içerisinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserlerin var olup olmadığının tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve turizm Komisyon Raporu

28.  İlçemiz sınırları içerinde bulunan sağlık kuruluşlarından hizmet almakta olan vatandaşlarımızın dilek ve temennilerinin tespit edilebilmesi için ilgili sağlık kuruluşlarına periyodik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

29.  İlçemizde bulunan Teleferik Tesislerimizin sosyal faaliyetler açısından incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

30.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Dayanıklı Tüketim Malları ve Elektrikli Ev Aletleri satan işyerlerinin sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

31.  Avrupa Birliği ve diğer dış ülkelerde uygulanan Kadın Dostu Kent Kriterleri nelerdir, uygulama noktasında hangi sıkıntıların yaşandığı konusunun araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

32.  İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan 70 yaş üzeri kendi evinde ikamet eden, gelir durumu iyi olmadığı belediyemiz tarafından tespit edilen yaşlılarımıza belediyemizin imkanları ölçüsünde sıcak yemek servisi yapılması konusunda gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

33.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Güçsüzler Yurdumuzdaki imkanı olmayan yaşlılarımızın tespit edilerek istekleri doğrultusunda birinci dereceden yakın akrabalarını ziyaretlerinin Belediyemizce sağlanması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyon Raporu

34.  Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

35.  Önergeler