• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Nisan 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                  ... / 03 / 2011

Konu : Nisan 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/04/2011 Pazartesi günü saat 17.00'de Bağlum Ek Hizmet Binamızda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Ali TOKÖZ

Belediye Başkan V.

 

 

G Ü N D E M

1.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği Başkanlık Divanı Üyelerinin Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

2.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

3.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25-26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği Denetim Komisyon Raporu hakkında meclise bilgi sunulması

5.      Belediye Başkanının 2010 yılı Faaliyet Raporu

6.      İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kadın Sığınma Evi Projesi” kapsamında Ankara İli Keçiören ilçemizde inşası tamamlanıp, tefriş edilen Kadın Sığınma Evi binasının devir işlemlerinin tamamlanması için devir protokolünün gerçekleşmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

7.      6111 sayılı yasa kapsamında olan ve halen davası devam eden dosyalarla ilgili Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Belediye Başkanı adına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

8.      12 Eylül 2011 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinin ek 2. maddesine göre “Kadın Sığınma Evi ve Danışma Merkezi’nde sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

9.      Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemizin muhtelif semtlerinde bulunan gayrimenkullerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda satışının veya trampalarının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

10.  Yayla Mahallesi 30760 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

11.  Yayla Mahallesi 30774 ada 6 ve 30812 ada 5 sayılı parsellerde plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

12.  Ufuktepe Mahallesinin 16590 ada 1, 2, 3 parseller, 16591 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 16594 ada 1, 2 parseller, 16595 ada 3, 6 ve 16600 ada 1, 2, 3 sayılı parsellerde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Ayvalı Mahallesinin imarın 18804 ada 1, 2, 3 ve 19 sayılı parsellerde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14.  Uyanış Mahallesinin imarın 30081, 30082, 30083, 30084 ve 30085 sayılı adalarda plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

15.  Esertepe Mahallesi imarın 31109 ada 1, 2, 3 ve 4 sayılı parsellerde plan değişikliği yapılması” hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

16.  Kuşcağız Mahallesinin imarın 30905 ada 1 sayılı parselin “SOSYAL Kampüs Alanı” kullanımına dönüştürülmesi yönünde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

17.  Uyanış Mahallesi imarın 32959 ada 23 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

18.  4203 ada l ve 2 parsellerde  imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

19.  Şahlar Mahallesi 4199 ada 3, 4 ve 5 sayılı parsellerin Sosyal Kültürel Tesis ve Camii alanından bir önceki kullanım kararı olan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde gerekli işlemlerin yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

20.  Kuşcağız Mahallesi 31715, 31718 ve 31719 sayılı adaları kapsayan imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

21.  Mülkiyeti Belediyemize ait Yakacık Mahallesi 4151 ada 14 parselde 326.15 m2 alandan oluşan G Blok 1. Normal Kat No:23 ve 24 nolu Hamamların Belediyemize ek mali kaynak oluşturmak amacı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda satışının veya trampalarının yapılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu.

22.  İlçemiz Yayla Mahallesi 30828 ada 12 sayılı parseldeki Beyhan DOYAR’a ait 140 m2’lik hissenin Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

23.  İlçemiz Yayla Mahallesi 30828 ada 12 sayılı parseldeki Tamam ŞAR’a ait 140 m2’lik hissenin Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

24.  Keçiören Belediyesi ve Keçiören’deki spor kulüpleri ile ortaklaşa Keçiören Spor Olimpiyatları düzenlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

25.  Keçiören ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Balıkçı esnafının satmış olduğu balıkların 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığının denetiminin yapılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu                       

26.  18 Mart Çanakkale Zaferi’ni konu alan bir çalışma yapılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

27.  22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nde ilçemiz sınırlarındaki öğrencilerimize yönelik “Şiir Dinletisi” programı düzenlenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

28.  Çanakkale şehitlerimizin anılması ve yeni yapılan şehitliklerin ziyaret edilmesi amacıyla meclis üyelerimizin katılımlarıyla oluşturulacak bir heyet ile Çanakkale’ye gezi düzenlenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

29.  Mülkiyeti Belediyemize ait Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan son düzenlemelerin yerinde incelenerek araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

30.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

31.  Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2011 Yılı Bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

32.  Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 31.12.2010 tarihi itibariyle harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

33.  Keçiören ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden görme engelli vatandaşlarımızın yararlanacağı ve mümkünse Belediye binamızın yakın çevresinde (merkezi olması ve ulaşımın kolay olması bakımından) bir yer tahsis edilerek ‘İnternet Kafe’ açılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

34.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve turistik yerlerin yaz aylarındaki ziyaretlere uygun hale getirmek amacıyla rutin bakımlarının ve kontrollerinin yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

35.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren AK MASA birimine 01.06.2010-31.12.2010 tarihleri arasında gelen İŞKUR taleplerinin sonuçlarının araştırılması ve döküm çizelgesinin hazırlanması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

36.  Belediyemizin düzenlediği KADEM kurslarının faaliyetlerinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

37.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Lokanta ve Piknik iş yerlerinin sorunlarının incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

38.  AB ve dış ülkelerdeki yerel yönetimlerin okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik yapmış olduğu çalışmaların araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

39.  İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden 70 yaş üstü yaşlılarımızın tespiti yapılarak, gıda ve yiyecek yardımlarının yanı sıra istekleri doğrultusunda ikamet ettiği mekanlarının hijyenik bakımlarının gerçekleştirilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

40.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevi’nin vermiş olduğu hizmetlerin yerinde incelenmesi ve sorunlarının tespit edilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

41.  Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu  

42. Önergeler