• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
 • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Aralık 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-1820                                                                                                                                                                    23/11/2018

Konu : Aralık 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/12/2018 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                     Mustafa AK

                                                                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Bağlum Mevkii 2606 ada 10, 11, 13 sayılı parseller ile 2607 ada kuzeyindeki park alanını kapsayan alanda plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Bağlum I. Etap imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. A. Eğlence Mahallesi 9005 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Bağlum-Hisar Mahallesi, 1688 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 8x5=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Ovacık Mahallesi, 91852 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 8x5=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kuşcağız Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz tarafından düzenlenen “Kalbin İçin Pedalla” program kapsamında yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 10. Belediyemizce düzenlenen “Yeşil Gün” projesi kapsamında kaç mahallenin temizliğinin yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 11. Belediyemize bağlı KEDEM öğrencilerinin hayallerini yazdıkları “Bir Hayalim Var” projesi kapsamında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2018 yılı ilk 6 ayında yapmış olduğu faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 13. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün 01.01.2018-31.10.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan İmar Barışı ile ilgili yapılan başvurularda Belediyemiz bütçesine katkısının olup olmadığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 16. Engelli öğrencilerin okullarına kolayca giriş yapmaları için İlçemizde bulunan okullara Belediyemiz tarafından rampa yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 
 17. Belediyemiz tarafından, İlçemizdeki şehit ailelerine yapılan ziyaretlerin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 18.  Belediyemize bağlı KEÇMEK kurslarında hangi branşların olduğunun araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 19. Belediyemize bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne esnaf ve sanatkâr odaklı herhangi bir talebin gelip gelmediğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce 2018 yılının ilk 6 ayında yapılan hibe ve yardımların araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 21.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Tepebaşı ve Ufuktepe Mahallelerinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Huzurevinin kapasitesinin ne kadar olduğu ve şuan da kaç yaşlının barındığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 23.  Belediyemize bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 24. Önergeler

 

23.11.2018