• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76
Güncel Duyurular:
 • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
 • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
 • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
 • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
 • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
 • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ağustos 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                  ... / 07 / 2011

Konu : Ağustos 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2011 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Ali TOKÖZ

Başkan Vekili

 

 

 

 

G Ü N D E M

 1. Parklarımızın bakım ve temizliği işi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi hükmü uyarınca yıllara sari hizmet alımı ihalesine çıkılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum Mahallesi 2727 ada 2 parselde bulunan 2. Kat 11 nolu dairenin Belediyemize ek mali kaynak oluşturmak amacı ile satışının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi üzerinde bulunan 18836 ada 17 sayılı parselindeki binanın zemin katının semt polikliniği olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Bağlum Mahallesi 2496 nolu adada trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Atapark Mahallesi 31092 ada 1 sayılı parselde imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Kamilocak Mahallesi 4875 ada 24 ve 25 sayılı parselde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Güçlükaya Mahallesi 30023 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde plan tadilatı  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Bağlarbaşı Mahallesi 30430 ada 5 sayılı parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Ayvalı Mahallesi 90053 ada 3 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  İncirli Mahallesi 9678 ada 7 parsele ilişkin uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11.  Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağı Eğlence mahallesinde bulunan Fatih Çarşısı içerisindeki kiralık gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

12.  Belediyemize ait Kalaba Tesislerimizin faaliyetlerinin incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

13.  Yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan seyyar satıcıların sebep olduğu gürültü kirliliğinin önlenmesi için belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

14.  Belediyemiz tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okulları ile ilgili yapılan çalışma ve faaliyetlerin incelenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

15.  Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı hizmetlerin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

16.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

17.  Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2011 yılı bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

18.  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.01.2011 – 30.06.2011 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

19.  Belediyemizde temsil edilen siyasi partilerimize 12 Haziran 2011 seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için müracaat eden engellilerin sayıları ile aday olan ve seçilenlerin tespit edilmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

20.  İlçemizde bulunan Tarihi değerler niteliğindeki camii ve mescitlerin araştırılıp tespit edilmesi ve restorasyona ihtiyaç duyulanların bildirilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

21.  24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Yerel Gazete Temsilciliklerinin bayramlarını kutlamak adına bir çalışma yapılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

22.  Belediyemiz hizmet binasındaki Yemekhanenin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

23.  İlçemiz sınırlarında bulunan Bakkal esnafının sorunlarının incelenerek gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

24.  Avrupa Birliğine mensup ülkelerin Belediyelerine çalışmalarının yerinde incelenebilmesi için Keçiören Belediye AB ve Dış İlişkiler Komisyonunun Almanya’nın Duisburg kentine gönderilerek gerekli temasların kurulması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

25.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevinde yatan yaşlılarımızın sağlıkları ile ilgili bir sorunlarının olup olmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

26.  Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

27.  Önergeler