Keçiören Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 28.07.2021 tarih ve E-71725412-7228-(91244)-2021072709572967776 sayılı yazısı ile İlçemiz imarın 91933 ada 3 ve 4 parsellerinde bulunan yapıların, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve suça mekan hazırlayan yerlerden olduğu bildirilmekte olup; iki yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği 19.01.2022 tarih ve 20220008 numaralı Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun Madde 39  “… Yapı sahibine tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.” denilmektedir. Yapı sahibi ONURAL TURİZM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ‘ne ulaşılamadığından, yine aynı Kanunun ilgili maddesi kapsamında; 24.01.2022 tarihinde Yapı Tatil Zabıtlarının birer nüshaları Ayvalı Mahalle Muhtarlığına bırakılmış ve birer nüshaları da ilgili  yapılara asılarak tebliğ edilmiştir.