İLAN

 Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 31.01.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

91865 ada güneyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği

Ovacık Mahallesi

 

Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.11.2023 tarih ve 505 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 12.12.2023 tarih ve 1846 sayılı kararı

 

Ayrıntılı Görüntülemek İçin Tıklayın