İLAN

 

 

        

 Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 29.03.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

 

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

 

91590 Adanın Kuzeyindeki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değ.

 

Yükseltepe Mahallesi

Keçiören Belediye Meclisi`nin 03.10.2023 tarih ve 456 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 07.03.2024 tarih ve 303 sayılı kararı