İLAN

    Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 22.02.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

 

91257 Ada 6, 7 ve 8 Parsellerde Yükseklik Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

Uyanış Mahallesi

Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.11.2023 tarih ve 506 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.02.2024 tarih ve 149 sayılı kararı

 

Ayrıntılı Görüntülemek İçin Tıklayın