İLAN

          Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 15.03.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

 

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

90829 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

 

Kuşcağız Mahallesi

Keçiören Belediye Meclisi`nin 03.01.2024 tarih ve 34 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 07.03.2024 tarih ve 306 sayılı kararı

Ayrıntılı Görüntülemek İçin Tıklayın