6453 ada 37 parselde bulunan yapı ile ilgili Keçiören Kaymakamlığının 06/07/2022 tarih ve 2022070414282890322 sayılı yazı ve eki tutanakta “Keçiören Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 16/03/2022 tarih ve E-11613959-622.01-1047795 sayılı yazısı ile Keçiören İlçesi sınırları içerisinde evrakta ada parseli belirtilen Çiçekli Mah. Başaran Cad. No:4 Keçiören/ANKARA adresinde bulunan binanın yerinde yapılan kontrolünde atıl durumda olduğu, kamu güveni ve düzenini, halkın huzur ve esenliğini bozduğu, insanların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği, çevre kirliliğine yol açtığı, Belediyeye ve Kaymakamlığa bu yapı ile ilgili gelen çok sayıda şikayet olduğu, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yıkım işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği, genel güvenlik ve asayiş bakımından binanın değerlendirilip, yıkımı hakkında bilgi istendiğinden: Yapılan çalışmada; adrese gidildiğinde, binanın 2 katlı müstakil bina olduğu, binada kimsenin ikamet etmediği, 1. katta bulunan pencere camlarının olmadığı, 2. kat daire camlarının ve kapısının olmadığı, binanın dış cephe sıvalarının döküldüğü binanın ana giriş kapısının olmadığı görülmüş olup, dışarıdan bakıldığında binanın içerisinde kırık cam parçaları ve çöplerin olduğu görülmüş, binanın bu şekilde değerlendirildiğinde genel güvenlik ve asayiş bakımından sorun teşkil edeceği yapılan tahkikattan anlaşılmıştır. İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ile altı birlikte imza altına alınmıştır. 04/07/2022” denildiğinden İmar Kanununun 39. Maddesi kapsamında zabıt altına alınmıştır.