Aşağıda konusu, mevkii, imar ada numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “…Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisinin 06/10/2019 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 13.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

34883 ada 1 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği

Güçlükaya Mahallesi

 

Keçiören Belediye Meclisi`nin 06.10.2019 tarih ve 362 sayılı kararı, (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesi)