Kuşcağız Mahallesi,Tosyalılar Cad.No:6 Keçiören/Ankara adresinde ve 30893 ada 5 parsele bulunan bina,Keçiören Kaymakamlığı`nın 14.06.2021 tarih ve E-71725412-7228-91244-2021061109464066355 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 39.maddesi kapsamında zabıt altına alınmıştır