• Information Line : 444 52 76    Phone : +90 530 917 52 76
  • TR

OUR DIRECTORATES

DIRECTORATE OF MUNICIPAL POLICE DEPARTMENT

DEPARTMENT MANAGER
Abuzer KÖSELER
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ekibe gelen evrak ve dilekçelerin gereğini yapmak/yaptırmak, Çevre düzenin sağlanması amacıyla bölge sınırları içinde gerekli olan denetimleri ve kontrolleri yapmak, geliş-geçişe mani işyeri ve diğer işgallerin kaldırmak/ kaldırılmasını sağlamak, Çevre düzenini bozan kişiler hakkında yasal işlemleri yapmak, Ekip görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale eder ve ilgili ekibe bildirmek, gerekirse müşterek çalışma yapmak, Sorumlu olduğu bölge sınırları içerisinde kurulan pazarların genel asayişinin sağlanması, pazar çizgilerinin çizdirilmesi ve kurulan pazarların bu çizgilere göre kurulmasını sağlamak, Pazarlar içerisinde ve dışında seyyar satışların yapılmasına engel olunmasını sağlamak, Pazarlarda, etiket kontrolü, ölçü-tartı  aletlerinin O kontrolünü yapmak/yaptırmak, Zabıta Müdürlüğüne gelen evrakların teslimi, sınıflandırılması, kaydedilmesi ve ekiplere dağıtılmasını sağlamak, Bu yönetmelikte ve diğer mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.