• Information Line : 444 52 76    Phone : +90 530 917 52 76
  • TR

OUR DIRECTORATES

DIRECTORATE OF PRIVATE SECRETARIAT

DEPARTMENT MANAGER
Orkun GENÇ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Özel Kalem Müdürlüğü

Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk eder, başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunar ve ilgili birime sevk edilerek genel kayda alarak takibini yapar.

 

Belediye başkanına intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak takip ederek başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlar. Başkanın özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar.