• Information Line : 444 52 76    Phone : +90 530 917 52 76
  • TR

OUR DIRECTORATES

DIRECTORATE OF HUMAN RESOURCES AND EDUCATION

DEPARTMENT MANAGER
Sertaç CİHAN V.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğini sağlamak ve ilçedeki istihdama yönelik çalışmalara Başkanlık adına katkıda bulunur. Nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için gerekli çalışmayı yapar.

Belediyenin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayarak insan kaynakları ihtiyaç analizi ve planlamasının yapılması, seçilmesi, işe alınması, oryantasyonu, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması ve organizasyonu, çalışan memnuniyetini geliştirme amaçlı sosyo-kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kurum stratejik planına uygun olarak kurumsal ve bireysel performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere, kurumsal gereklere ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirmesini sağlar.