• Information Line : 444 52 76    Phone : +90 530 917 52 76
  • TR

OUR DIRECTORATES

DEPARTMENT OF INTERNAL AUDIT

DEPARTMENT MANAGER
Yılmaz YENİCE
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI

 İç denetim; Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetimin temel amacı; sistemli ve disiplinli bir yaklaşım ve genel kabul görmüş uluslararası iç denetim standartlar ışığında, belediyenin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimini, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak suretiyle belediye birimlerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.