• Information Line : 444 52 76    Phone : +90 530 917 52 76
  • TR

OUR DIRECTORATES

SUPPORT SERVICES DIRECTORATE

DEPARTMENT MANAGER
Abidin ARIKÖK V.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin kalite politikası doğrultusunda halkımıza hizmetin daha iyi ve daha hızlı bir şekilde götürülmesi noktasında diğer müdürlüklerle de koordineli  çalışarak müdürlüğümüze yasalar ve idarece verilen kamu hizmetini Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması, Saydamlık, Hakkaniyet ve Hesap Verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek.