• Information Line : 444 52 76    Phone : +90 530 917 52 76
  • TR

OUR DIRECTORATES

DIRECTORATE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CONTROL

DEPARTMENT MANAGER
Asena Ülkü ÜNAL V.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Keçiören sınırları içerisinde çevre kalitesini artıran, model bir kurum olup sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri alarak ekonomik çözümler üreten belediyecilikte öncü olma anlayışı ile çalışmalarını yürütür.  

Müdürlüğün görev alanına giren alt birimler; çevre sağlığını denetim hizmetleri, veteriner hizmetleri, cenaze hizmetleri, sağlık hizmetleri, dezenfeksiyon hizmetleri işlemlerini yapmaktadır.