Çocuk-Ergen Danışmanlığı

Arama
Çocuk-Ergen Danışmanlığı

Çocukların büyüme sürecinde olağan olduğu düşünülen; bilişsel, duygusal, davranışsal ve psikolojik sorunlar yaşanabilmektedir. Çocuklar ve ergenlerin yaşadığı tüm sorunlara yönelik, bir danışman ile birlikte yürütülen süreçlerin tümünü içeren hizmete Çocuk-Ergen Danışmanlığı denilmektedir. Özellikle çocuk görüşmelerinde, ebeveynlerle de işbirliği halinde görüşme yapılır ve ebeveyn bilinçlendirme çalışmaları üzerine durulur.

Çocukta ya da ergende ortaya çıktığı gözlemlenen sorunlar, çocuğun/ergenin bir durum ile ilgili yardım çağrısı olarak yorumlanmaktadır. Bu çağrı; bazı şeylerin yolunda gitmediğini, çocuğun bir sıkıntısı olduğunu ve bunu yalnız başına çözmekte zorlandığını, biz yetişkinlere doğrudan ya da dolaylı yollarla iletmektedir.

Çocukla ya da ergenle yürütülen psikolojik danışmanlık hizmet süreçlerinde; ana problem hedef alınarak, sosyal ve duygusal açıdan güçlendirme çalışmaları ve çocuğun/ergenin, gelişimsel becerileri kazanımlarının düzeltilmesi ve yaşına uygun çözümler üreterek yaşadığı sorunların üstesinden gelme yollarının aratılması sağlanmaktadır. Ayrıca akranları ve ailesi ile birlikte sosyal, psikolojik, duygusal ve bilişsel süreçlerini doğru yönetmeyi sağlaması hedeflenmektedir. 

Çocukluk/ergenlik döneminde oluşan ya da ortaya çıkan sorunlara vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekmektedir. Çocuğun/ergenin gelişimi bir zincire benzetilebilir ve sağlam bir zincir oluşturmak, yetişkinlik dönemine yapılan en büyük yatırımdır. Herhangi bir nedenle çözülemeyen tek sorun çocuğun/ergenin tüm hayatını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle ertelemeden, vakit kaybetmeden çocuklarımızın yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz ilk an büyükler olarak adım atmalı ve gereken yardımı çocuklarımıza sağlamalıyız.

Merkezimizde çocuklara yönelik; ‘Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Hafif  Düzeyde MR, Hafif Düzeyde Disleksi, Tırnak Yeme, Alt Islatma, Öfke Kontrolü, Davranış Problemleri, Sosyal İçe Kapanıklık, Okul Fobisi vb. konularda hem çocuğa hem de ebeveynlere yönelik yönlendirme, psikolojik destek ve takip sağlanmaktadır.

Merkezimizde ergenlere yönelik; özellikle 15-21 yaş arasında ‘Cinsel Kimlik Bunalımı, Öfke Kontrol Problemi, Dikkat Dağınıklığı, Kaygı Problemleri, Takıntılı Davranış Geliştirme, Teknoloji Bağımlılığı, Sosyal Fobi, Sosyal İçe Kapanıklık Problemleri’ gibi konularda ergen bireylerin danışmanlık, yönlendirme ve takipleri yapılmaktadır.