Çocuk-Ergen Danışmanlığı

Arama
Çocuk-Ergen Danışmanlığı

Çocukların büyüme sürecinde bazı bilişsel, duygusal, davranışsal ve psikolojik sorunlar yaşanabilmektedir. Çocuklar ve ergenlerin yaşadığı tüm sorunlara yönelik, bir danışman ile birlikte yürütülen süreçlerin tümünü içeren hizmete Çocuk-Ergen Danışmanlığı denilmektedir. Özellikle çocuk görüşmelerinde, ebeveynlerle de işbirliği halinde görüşme yapılır ve ebeveyn bilinçlendirme çalışmaları üzerinde durulur.
Çocukta ya da ergende ortaya çıktığı gözlemlenen sorunlar, çocuğun/ergenin bir durum ile ilgili yardım çağrısı olarak yorumlanmaktadır. Bu çağrı; bazı şeylerin yolunda gitmediğini, çocuğun bir sıkıntısı olduğunu ve bunu yalnız başına çözmekte zorlandığını, biz yetişkinlere doğrudan ya da dolaylı yollarla iletmektedir.
Çocukla ya da ergenle yürütülen psikolojik danışmanlık hizmet süreçlerinde; ana problem hedef alınarak ve sosyal-duygusal açıdan güçlendirme çalışmaları yapılarak çocuğun/ergenin, gelişimsel becerileri kazanımlarının desteklenmesi ve yaşına uygun çözümler üreterek yaşadığı sorunların üstesinden gelme yollarının araştırılması sağlanmaktadır. Ayrıca akranları ve ailesi ile birlikte sosyal, psikolojik, duygusal ve bilişsel süreçlerini doğru yönetmeyi sağlaması hedeflenmektedir. 
Çocukluk/ergenlik döneminde oluşan ya da ortaya çıkan sorunlara vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekmektedir. Çocuğun/ergenin gelişimi bir zincire benzetilebilir ve sağlam bir zincir oluşturmak, yetişkinlik dönemine yapılan en büyük yatırımdır. Herhangi bir nedenle çözülemeyen sorun ya da sorunlar çocuğun/ergenin tüm hayatını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle ertelemeden, vakit kaybetmeden çocuklarımızın yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz ilk an büyükler olarak adım atmalı ve gereken yardımı çocuklarımıza sağlamalıyız.
Merkezimizde çocuklara yönelik; “Akademik Başarısızlık, Öfke, Kaygı, Davranış Problemleri, Özgüven, Akran ve Kardeş Çatışmaları, Uyku ve Yeme Düzeni” vb. konularda hem çocuğa hem de ebeveynlere yönelik yönlendirme, psikolojik destek ve takip sağlanmaktadır.
Merkezimizde ergenlere yönelik; “Akademik Başarısızlık, Öfke, Kaygı, Hafif Düzey Depresyon, Teknoloji Bağımlılığı, Akran İlişkileri, Özgüven, Stres ve Ergenlik Dönemi Sorunları” ile ilgili ergen bireylerin danışmanlık, yönlendirme ve takipleri yapılmaktadır.


Çocuk-ergen danışmanlığı hizmetimiz 3-18 yaş grubu bireyleri ve ailelerini kapsamaktadır.
 

Çerez Politikası : Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun, Veri Sorumlulusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. maddesi uyarınca, Gizlilik politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.