09.01.2020
13 : 40

MÜLKİYETİ  KEÇİÖREN  BELEDİYESİNE  AİT MUHTELİF MAHALLEDE BULUNAN TOPLAM  18 ADET DAİRENİN  SATIŞINA  İLİŞKİN  İHALE  İLANI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif Mahallede bulunan toplam 18 adet  dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan  18 adet  dairenin  bilgileri ekteki  tablolarda belirtilmiştir

TABLO 1

Sıra

No

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

No

Brüt

Alan

()

Cinsi İhale Tarihi

İhale

Saati

Muhammen

Bedel

Ceçici

Teminatı

1 YÜKSELTEPE 90675 1 1 C BLOK   NO : 1 148.18 DAİRE 26.12.2019 13:40 270.000,00 TL.

8.100,00 TL

2 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO : 4 177.17 DAİRE 26.12.2019 13:50 370.000,00 TL.

11.100,00 TL.

3 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO : 7 177.17 DAİRE 26.12.2019 14:00 380.000,00 TL.

11.400,00 TL

4 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO : 10 177.17 DAİRE 26.12.2019 14:10 380.000,00 TL.

11.400,00 TL

5 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO : 13 177.17 DAİRE 26.12.2019 14:20 390.000,00 TL.

11.700,00 TL

6 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO : 16 177.17 DAİRE 26.12.2019 14:30 400.000,00 TL.

12.000,00 TL

7 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO : 19 177.17 DAİRE 26.12.2019 14:40 400.000,00 TL.

12.000,00 TL

8 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO : 22 177.17 DAİRE 26.12.2019 14:50 410.000,00 TL.

12.300,00 TL

9 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO : 25 177.17 DAİRE 26.12.2019 15:00 420.000,00 TL.

12.600,00 TL

 

TABLO 2

Sıra

No

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

No

Brüt

Alan

()

Cinsi İhale Tarihi

İhale

Saati

Muhammen

Bedel

Ceçici

Teminatı

1

YAYLA

30823

13

NO : 1/2

90.88 DAİRE

09.01.2020

13:40 180.000,00 TL.

5.400,00 TL

2

YAYLA

30823

13

NO : 1/5

143.85 DAİRE

09.01.2020

13:50 280.000,00 TL.

8.400,00 TL.

3

YAYLA

30823

13

NO : 1/6

124.14 DAİRE

09.01.2020

14:00 250.000,00 TL.

7.500,00 TL

4 YÜKSELTEPE 90675 1

1 B BLOK  NO: 28

177.17 DAİRE

09.01.2020

14:10 420.000,00 TL.

12.600,00 TL

5 YÜKSELTEPE 90675 1

1 B BLOK  NO: 31

177.17 DAİRE

09.01.2020

14:20 440.000,00 TL.

13.200,00 TL

6 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO:34 177.17 DAİRE

09.01.2020

14:30 450.000,00 TL.

13.500,00 TL

7 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO: 37 177.17 DAİRE

09.01.2020

14:40 460.000,00 TL.

13.800,00 TL

8 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO: 40 177.17 DAİRE

09.01.2020

14:50 465.000,00 TL.

13.950,00 TL

9 YÜKSELTEPE 90675 1 1 B BLOK   NO : 43 177.17 DAİRE

09.01.2020

15:00 470.000,00 TL.

14.100,00 TL

 

3 - İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır.

( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, 

 Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz

 Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

4 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

-  İhaleye  iştirak  Dilekçesi.  

-  Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

-  İkametgah  Belgesi.       

-  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

-  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.

-  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.

-  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi.

-  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.

-  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü

5 -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen 

kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.

6-  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tespit  etmekte  serbesttir.

7 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen 

Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne   

verilecektir.   

8 -  İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak

 Müdürlüğü  İhale  Servisinden   250,00 TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

 

( Adresimiz  :  Güçlükaya  Mah.  Cumhuriyet Cad.  Kalaba  Kent  Meydanı  No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )

 

                                                                                                       KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI