İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 06.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Üst Haçil Bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Hakkında   Ovacık, Yükseltepe ve Bağlum-Hisar Mahalleleri   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.03 2021 tarih ve 146 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarih ve 1750 sayılı kararı  

 

 

Ayrıntılı imar planı için Tıklayınız.