• Information Line : 444 52 76    Phone : +90 530 917 52 76
  • TR

OUR DIRECTORATES

DIRECTORATE OF THE INSPECTION COMMITTEE

DEPARTMENT MANAGER
Yılmaz YENİCE V.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarda, her türlü inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma yapmak, Belediye Başkanlığınca verilen Teftiş Hizmetleri ile ilgili diğer işlemleri yapmak müdürlüğün görevleri arasındadır.

 

Belediye bünyesindeki birimler ile bağlı kuruluşlarda teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda, genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmekle sorumludur.