• Information Line : 444 52 76    Phone : +90 530 917 52 76
  • TR

OUR DIRECTORATES

DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE AFFAIRS

DEPARTMENT MANAGER
Kazım Kabadayı V.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlere öncelik verilerek organizasyonlar yapılmasını sağlamak müdürlüğün görevleri arasındadır.

Keçiören sınırları içerisinde mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üretecek ortak çalışma alanları oluşturmak, Keçiören Belediyesi’nin düzenleyeceği sosyal yardım, eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan sorumludur. Bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlar.