• Information Line : 444 52 76    Phone : +90 530 917 52 76
  • TR

OUR DIRECTORATES

R & D (RESEARCH AND DEVELOPMENT DIRECTORATE

DEPARTMENT MANAGER
Buket PAKER V.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) MÜDÜRLÜĞÜ

Keçiören Belediyesinin yenilikçi yapısını sürekli geliştirmeye yönelik projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası tüm hibe programlarını takip etmek, yazmak ve ilgili birimlerle uygulamak, ilçe ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ürünlerin marka ve tanıtım çalışmalarını yürütmek, kamu ve özel sektör, ilçe sınırları içerisindeki vatandaşlara yönelik projeler oluşturmak, tüm kamu kurumları ile ortak proje çalışmaları yürütmek, kurumun işleyişinin daha üst düzeylere çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapmak, kurumun stratejik plan çalışmasındaki hedef ve faaliyetler yönelik belirleyici çalışmalar yapmak, kurum ve ilçe ile ilgili tüm istatistiki bilgileri toplamak ve bunlara yönelik projeler hazırlamak ve üretim yapmak, çalışmalarında ilçenin diğer kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larla işbirliği içerisinde olmak.