• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİMİZ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

ZABITA MERKEZLERİMİZ

KARAKOLLARDAN MODERN ZABITA MERKEZLERİNE

Araç filosunun dizaynından, zabıta kıyafetlerine kadar kurumsal bir anlayışla hareket eden Keçiören Zabıta

teşkilatı tüm belediye zabıta teşkilatlarına model olacak bir estetik standarda kavuşturuldu.

EĞİTİM

 

Mesleğe yeni başlamış personelle diğer zabıta personeli, düzenli olarak her yıl hizmetiçi eğitime tabi tutuluyor.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

Görev yetki ve sorumluuklarımız

İDARİ YAPIMIZ

İdari Yapımız

ZABITANIN TARİHÇESİ

İslam devletlerinde sosyal hayata yön veren ihtisap teşkilatıdır. İhtisap, “hesaba çekmek, sorgulamak” demektir. Bu görevi yerine getiren kişilerse “Muhtesip” lerdir. Hz. Peygamber devrinde Hz. Ömer, Medine Muhtesipliği’ ne atanmıştır. Cadde ve sokakların temizliği, yiyeceğe hile karıştırılıp karıştırılmadığı, ölçü ve tartıların doğruluğu Hz. Ömer in görevlilerince kontrol edilmiş yıkılma tehlikesi olan harap binalar yıktırılmıştır. İhtisabı ilk müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar ve Gazneliler’de görmekteyiz. Büyük Selçuklular’da olduğu gibi Anadolu Selçuklularında da ihtisap görevi devlet divanında temsil edilecek kadar önemliydi. Muhtesip her ay lonca temsilcileriyle birlikte fiyatları tespit ederek dairenin kapısına asar belirlenen fiyatlara uymayan esnaf  ve zanaatkarlarsa muhtesip tarafından cezalandırılırdı.

ÇALIŞMALARIMIZDAN KESİTLER

Çalışmlarımızdan kesitler

Duyurular

ÖLÇÜ VE TARTI ALETİ KULLANAN ESNAFLARIMIZIN DİKKATİNE

KANUNİ ZORUNLULUKLAR

Ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan her türlü Elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogram’lar muayene ve damgalama işlemine tabidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan terazileri kullanabilir.