• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Temmuz 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                  ... / 06 / 2011

Konu : Temmuz 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/07/2011 Cuma günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

  Mustafa AK

  Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

  1. Norm Kadro hakkındaki Başkanlık yazısı.
  2. Sözleşmeli Personel hakkındaki Başkanlık yazısı.
  3. Belediyemiz Sicil Yönetmeliğinin iptali hakkındaki Başkanlık yazısı.
  4. Bağlarbaşı Mahallesi 30430 ada 5 sayılı parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
  5. Osmangazi Mahallesi 31261 ada 10 sayılı parselin doğal zeminden kotlandırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
  6. Uyanış Mahallesi 30078 ada 8 ve 9 sayılı parsellerde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
  7. Sancaktepe Mahallesi 31530 ada kuzeyi park alanı içine 7x5=35 m2’lik trafo yeri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
  8. Esertepe Mahallesi 31094 ada 1 parsel spor alanı içine 7x5=35 m2’lik trafo yeri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
  9. Atapark Mahallesi 31067 ada yanı park alanı içine 7x5=35 m2’lik trafo yeri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Atapark Mahallesi 31689 ada yanı park alanı içine 7x5=35 m2’lik trafo yeri hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11.  Ayvalı Mahallesi 90053 ada 3 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  İncirli Mahallesi 9678 ada 7 parsele ilişkin uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Şahlar Mahallesi 4199 ada 3, 4 ve 5 sayılı parsellerin Sosyal Kültürel Tesis ve Camii alanından bir önceki kullanım kararı olan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde gerekli işlemlerin yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

14.  Güzelyurt mahallesinde Köksal ÖZDEMİR’e ait 32264 ada 3 parselde bulunan 152  m2 arsanın, heyelan bölgesinde kalması sebebiyle Belediyemize ait herhangi bir daire ile arsanın takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

15.  İlçemiz Ovacık mahallesinde müşterek mülkiyetleri Muraş Eğitim ve Öğretim  A. Ş’ne ait 90179 ada 5 sayılı parseldeki 279 m2, 90398 ada 2 sayılı parseldeki 279 m2 ve Bağlum mahallesinde 2322 ada 1 parselde 138 m2 olmak üzere toplam 696 m2 hisselerin, imarın 31177 ada 1 parsel sayılı taşınmazındaki Belediyemize ait 696 m2 hisse ile takası hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

16.  Belediyemize ait Bağlum Stadının eksikliklerinin giderilmesi ve tamamlanması için Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerekli görüşmelerin yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

17.  Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde organize edilecek bir Bahçıvanlık kursu açılması için gerekli işlemlerin yapılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

18.  İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza Kültür Gezileri düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

19.  Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hizmetlerin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

20.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

21.  Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2011 yılı bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

22.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2011 – 30.04.2011 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

23.  Belediyemizde staj yapmak isteyen engelli bireylerimize ilçemiz dışına gitmelerinin zorluğundan dolayı öncelik verilmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

24.  İlçemizde bulunan Deniz Dünyası’yla ilgili detaylı çalışma yapılarak, Ankara ve Türkiye de tanıtımının yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

25.  Belediyemize bağlı Ak Masa birimimizin daha iyi hizmet verebilmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarına daha hızlı çözüm bulabilmesi için ulaşım amaçlı bir araç tahsis edilmesi  hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

26.  Belediyemiz Ak Masa birimimizin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

27.  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yapılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

28.  İlçemizde bulunan Kasap işyerlerini sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

29.  AB ve Dış Ülkelerin yerel yönetimlerle ilgili proje karşılığı fonların araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

30.  Belediyemize bağlı Huzur Evinde kalan yaşlılarımıza yaz günlerinde piknik ve gezi düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

31.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu 

32.  Önergeler