• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Şubat 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2012                                                                                 ... / 01 /2012

Konu : Şubat 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2012 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

1. 2012 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.

2. Mülkiyeti Belediyemize ait Güçlükaya Mahallesinde imarın 4311 ada 15 nolu parseli üzerinde ve Fatih Caddesi No:110/J-I adresinde bulunan 38 m2 lik 2 adet dükkanın 01.03.2010 tarih ve 168 sayılı meclis kararı ile toplam 10 yıl süre ile yapılmış olan tahsisinin kaldırılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

3. Güçlükaya Mahallesi imarın 31471 ada l ve 2 parsellerinde toplam 228.98 m2 Metin EKİCİ’ye ait hisselerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi  hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. Güçlükaya Mahallesi imarın 31471 ada 1 ve 2 parsellerinde toplam 36.35 m2 Nejla EKİCİ’ye ait hisselerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi  hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Ufuktepe Mahallesi 32145 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Kalaba Mahallesi 4823 ada 10  parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Uyanış Mahallesi 32968 ada 6, 7, 29 ve 30 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Yükseltepe Mahallesi 30166 ada 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Yayla Mahallesi 30819 ada 8 sayılı parselde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Ayvalı Mahallesi 30484 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 17 parsellerde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11.  Yayla Mahallesi 30822 ada 4 parselde bulunan park alanının Cami alanına dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Ayvalı Mahallesi 30230 ada 1 ve 2 sayılı parsellerin tevhid edilmesi ve 3 sayılı parselin ifraz edilmesi yönünde hazırlanan plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Sözleşmeli Personel hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14.  Mülkiyeti Belediyemize ait Kanuni Mahallesi 30322 ada 12 parselde bulunan 586 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

15.  Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum Mahallesi 2727 ada 2 parselde bulunan Zemin Kat 24 nolu dükkanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

16.  Mehmet KUŞÇU adlı şahsın dilekçesine istinaden anılan vatandaşın mevcuttaki hisselerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen Yükseltepe-Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İmar Uygulaması kapsamında değerlendirilecek olan, 90674 ada 1 parselde kaldığı bu parselin de imar planında Temel Eğitim Alanı kullanımına ayrılması sebebiyle konut parseli tahsisinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

17.  İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Beyhan DOYAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

18.  İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Tamam ŞAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

19.  Belediyemize ait Aktepe Yüzme Havuzunun yerinde incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

20.  Çevreye duyarlı vatandaşlarımızı ve çevreci işadamlarımızı ödüllendirelim projesi kapsamında Papağan Kuruyemişin geliştirdiği ay çekirdeği ürününün yanında çöp poşeti sunması nedeniyle çevreye verdiği öneme binaen bu firmaya Belediyemiz tarafından plaket verilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

21.  Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2011 yılında yapmış olduğu kültür faaliyetlerinin tespit edilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

22.  31.12.2011 tarihli Hürriyet Gazetesi Ankara ekine haber olan Kuşcağız Mahallesi Osmangazi İlköğretim Okulunda 29.12.2011 tarihinde meydana gelen okul duvarı çökmesiyle ilgili inceleme yapılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

23.  Belediyemize ait olan Spor Tesislerimizin fiziki yapılarının araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

24.  23 Aralık 2011 tarihinde vefat eden eski Milletvekili Aydın MENDERES adının ilçemizde bulunan herhangi isimsiz bir parka, tesise veya caddeye verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

25.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

26.  Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 2011 yılı harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

27.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2011-30.11.2011 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

28.  İlçemizdeki İlköğretim Okullarında okuyan hafif engelli çocuklarımızın lavabo ve tuvaletlerinin engel durumlarına göre dizayn edilmesi hususunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak bir proje hazırlanması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

29.  Turizm geliştirmek, vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla; İlçemizdeki Gazino, Dutluk, Tepebaşı, Mecidiye, Aşağı Eğlence, Danışment vb. merkezi noktalara “camekanlı, ışıklı Keçiören haritası” konulması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

30.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Keçmeklerin halka hizmet noktasında faaliyetlerinin daha iyi yapılabilmesi için varolan sıkıntılarının yerinde incelenmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

31.  İlçemizde bulunan Estergon Kültür Merkezinde bulunan işyerlerinin sosyal yönden incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

32.  İlçemizde bulunan Balıkçı esnafının sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

33.  Belediyemiz ile kardeş belediye (şehir) olan K.K.T.C. Güzelyurt Belediyesi ile sosyal kültürel eğitim ve Belediyecilik faaliyetlerinin incelenmesi hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

34.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kimsesiz, yoksul ve yaşlı vatandaşlarımızın yeniden tespiti yapılarak, varsa kayıt dışı olanların kayıt altına alınıp ihtiyaçlarının karşılanması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

35.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu  

36.  Önergeler