• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

PAZAR YERLERİ TAHSİS DUYURUSU

 

Keçiören Belediyesi pazar yerlerinde bulunan boş tezgah yerlerinin “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden aşağıda tarihleri belirtilen işleyiş takvimine göre tahsis yoluyla dağıtılacaktır.
Müracaatlar Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Takip ve Tahsis Büro Amirliği’ne bizzat yapılacak olup internet üzerinden veya başka bir şekilde müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İstenen belge listesi ve dilekçe örneği belediyemiz www.kecioren.bel.tr adresinden internet üzerinden  temin edilebilir.
İlgililere duyurulur.

 

Başvuru Belgesi

 

İstenilen Belgeler

1. Nüfus Kağıdı Fotokopisi.
2. Başvuru dilekçesi
3. Keçiören belediyesi Mali Hiz Müd.lüğü’nden  alınacak Borcu Yoktur yazısı.
4. Son (3) ay içinde alınmış Pazarcılar Odası kayıt belgesi.
5. Maliye Vergi Levhası .
6. İkametgah Belgesi. (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)
7. 1 adet vesikalık fotoğraf.
8. Tüm evraklar yarım kapak dosya içerisinde verilecektir.