• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76
Güncel Duyurular:
 • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
 • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
 • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
 • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
 • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
 • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Nisan 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2012                                                                                 ... / 03 /2012

Konu : Nisan 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/04/2012 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25-26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği Denetim Komisyon Raporu hakkında meclise bilgi sunulması
 4. Belediye Başkanının 2011 yılı Faaliyet Raporu
 5. Yeşilöz Mahallesi 32058 adadaki park alanı içerisinde yapılan 132 m2 prefabrik betopan bina elektrik-su-doğalgaz ve buna benzer giderlerinin kendileri tarafından ödenmesi şartıyla Hacı Bayram Veli Sevenler Derneğine 10 8on) yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 sokak da bulunan ve imarın 90172 ada 1 sayılı parsel üzerindeki Ekmek Fabrikası binasının 10 (on) yıl süre ile ücretsiz olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesine tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Ayvalı Mahallesi 31746 ada 4 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Pınarbaşı Mahallesi 4100 ada 19 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Pınarbaşı Mahallesi 34708 ada 4 parsel ile 4028 ada 14 sayılı  parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Kuzey Ankara Çevreyolu altı – Şenyuva-Kışlabaşı (Pursaklar) mevkiinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11.  Güçlükaya Mahallesi 7085 ada 9 parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Ayvalı Mahallesi 30222 ada 3, 4 ve 5 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Şehit Kubilay Mahallesi 30458 ada 17 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14.  Yükseltepe-Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

15.  İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Beyhan DOYAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

16.  İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Tamam ŞAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

17.  Bağlum Stadyumu’nun mevcut halinin incelenerek eksikliklerinin tespit edilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

18.  Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa yürütmüş olduğu kampanya ve neticesinde yayımlanan genelge uyarınca; okul kantinlerinde satışı yasaklanmış, obeziteye neden olan ürünlerin ilçemiz sınırları içerisinde bulunan okullarda satışının yapılıp yapılmadığının ve satışı yapılan diğer besin maddelerinin son kullanma tarihlerinin uygun olup olmadığının denetlenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

19.  Mart ayının son pazartesi günü başlayan Kütüphaneler Haftası münasebetiyle, Belediyemiz uhdesinde hizmet veren kütüphanenin işlevleri, kütüphane çalışanları ve kütüphanemizden faydalananların karşılaştığı sorunların araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

20.  Belediyemize ait olan Spor Tesislerimizin fiziki yapılarının araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

21.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

22.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 2011 yılı harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

23.  Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2011 ve 31.12.2011 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

24.  İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın özbakımlarının kendi evlerinde yada Belediyemiz Huzurevi bünyesinde yapılıp yapılamayacağının araştırıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

25.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi nitelikteki bağ evlerinin araştırılıp adres ve yapısal durumlarının tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

26.  Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen cenaze işlerinde 2011 yılında sunulan hizmetlerin içeriği ve kaç vatandaşımızın bu hizmetlerden faydalandığının tespit edilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

27.  Belediye personelimize hizmet veren yemekhanenin sosyal yönden incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

28.  İlçemizde bulunan oto lastik alım satım ve tamir işlemlerini gerçekleştiren lastikçi esnafının sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

29.  Keçiören Belediyemizle kardeş şehir olan Zupa / Makedonya ile sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki faaliyetlerin incelenmesi hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

30.  İlçemizde yaşayan yaşlı, yoksul ve kimsesiz vatandaşlar için yapılan yardım çalışmalarında Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün İlçe Kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

31.  Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

32.  Önergeler