• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Mayıs 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                                          T.C.

                                                                                                  KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                              Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı:  55676833-301.03-E.466                                                                                                                                              25.04.2019

Konu: Mayıs 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                                      İ  L  A  N

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.05.2019 Perşembe günü saat 16.00`da Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

              İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                              Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1. Geçen toplantı tutanak özeti

2. Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçimi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı

3. Belediyemizin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı

4. Şenyuva-Kışlabaşı Uygulama İmar Planına İtirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. Yükseltepe Mahallesi 91876 ada güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Kanuni Mahallesi 31208 ada kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan K. Subayevleri Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

8. İlçemizde yer alan spor tesislerinin sayısının tespit edilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

9. İlçemiz sınırları içerisinde çöp toplama işlemleri sırasında çöplerin cinsine göre ayrıştırılıp ayrıştırılmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

10. Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür gezilerinde kaç vatandaşımızın faydalandığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

11. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

12. Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2019-31.03.2019 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

14. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Engelli Merkezine kayıtlı olan engelli sayısının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  

15. Belediyemize bağlı Çaldıran Zümrüt Yaşam Merkezinde vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin araştırılması Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

16. Önergeler

25.04.2019