• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Mayıs 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                  ... / 04 / 2011

Konu : Mayıs 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2011 Pazartesi günü saat 17.00'de Kalaba Kent Meydanı Cumhuriyet Caddesi No: 1’deki Belediye Hizmet Binasının 5. Katındaki Yemekhane’de  Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

     Mustafa AK

     Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 

1.      Belediyemizin 2010 Mali Yılı Kesin Hesabı

2.      Bilgi İşlem Müdürlüğüne 2009 yılında Network Telefon ve Yapısal Kablolama yapım işi için onaylanan kredi limitinin arttırılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı

3.      Esertepe Mahallesi 9371 ada 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Bağlum Belediye Encümenince harçların yatırılmamasından dolayı ruhsatları iptal edilenlerden inşaata devam eden parsellerin ilgili yapı denetim kuruluşunca gerekli tüm inceleme, deney, test ve tahkiklerin yapılması, güvenlik raporlarının ibraz edilmesi, yapılan imalatların sorumluluğun ilgili yapı denetim kuruluşunca üstlenilmesi, denetimsiz devam eden kısımlar için Encümen Kararı ile belirlenen para cezasının ödenmesi, tüm harç ve ücretlerin yasal faiziyle beraber ödenmek şartlarıyla önceden verilen yapı ruhsatları ve eklerinin müktesep sayılması ile ruhsatlarının yenilenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

5.      Kalaba Mahallesi 33842 ada 1, 2, 3, 4 sayılı parseller ile 33847 ada 7 sayılı parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Sancaktepe Mahallesi 32125 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.      Yayla Mahallesi 30760 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Yayla Mahallesi 30774 ada 6 ve 30812 ada 5 sayılı parsellerde plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Ufuktepe Mahallesinin 16590 ada 1, 2, 3 parseller, 16591 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 16594 ada 1, 2 parseller, 16595 ada 3, 6 ve 16600 ada 1, 2, 3 sayılı parsellerde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Uyanış Mahallesinin imarın 30081, 30082, 30083, 30084 ve 30085 sayılı adalarda plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11.  Esertepe Mahallesi imarın 31109 ada 1, 2, 3 ve 4 sayılı parsellerde plan değişikliği yapılması” hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Uyanış Mahallesi imarın 32959 ada 23 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Şahlar Mahallesi 4199 ada 3, 4 ve 5 sayılı parsellerin Sosyal Kültürel Tesis ve Camii alanından bir önceki kullanım kararı olan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde gerekli işlemlerin yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

14.  Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Spor Tesislerimizden, Şehit ve Gazi yakınları, Engelli vatandaşlarımızın, Keçiören Belediyesi Personeli, Spor Tesisi üyelerinin birinci derece yakınları ve grup üyeliklerde üyelik ücretlerinden indirimli olarak yararlanılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

15.  Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemizin muhtelif semtlerinde bulunan gayrimenkullerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda satışının veya trampalarının yapılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

16.  Belediyemize ait Etlik Olimpik Yüzme havuzumuz bitirilerek halkımıza sunulmuş olup, Etlik Olimpik Yüzme havuzumuzda Uluslar arası ve diğer organizasyonlarda Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Yüzme Federasyonu ile görüşülerek müsabakalar düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

17.  İlkbahar aylarının yaklaşması nedeniyle Belediyemize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müz tarafından gerekli bakım işlemlerinin  yapılarak parklarımızın yaza hazır hale getirilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

18.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Belediyemizce çocuklara yönelik bir program düzenlenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

19.  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan ve yapımı devam eden Zabıta Merkezlerinin yerinde incelenerek araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

20.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi ve Basınevleri Mahallesi Selçuklu caddesi üzerindeki Ensar KILIÇ parkı isminin Devlet Sanatçısı Ensar KILIÇ parkı olarak düzeltilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

21.  Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 2011 yılı bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

22.  Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2011-31.03.2011 tarihi itibariyle harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

23.  Belediyemizin işitme engelli bireylere daha düzgün hizmet verebilmesi için İşaret Dili Tercümanları bulundurulması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

24.  İlçemizde bulunan tarihi ve turistik yerlerle ilgili dergi, broşür ve kitap var ise komisyonumuza bilgi verilmesi ve birer adet üyelere dağıtılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

25.  7 Nisan Dünya Sağlık günü ve 08-14 Nisan Sağlık Haftası olması nedeni ile belirtilen tarihlerde ilçemizde bulunan sağlık kuruluşlarının ziyaret edilmesi Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

26.  Belediyemize bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “Aile Eğitim Merkezi’nce yapılan faaliyetlerin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

27.  İlçemizde bulunan Oto Yıkama esnafının sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

28.  AB ve dış ülkelerde yerel yönetimlerin İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik yapmış olduğu çalışmaların araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

29.  İlçemizde yaşayan yoksul ve kimsesizlere Belediyemizin vermiş olduğu hizmetler için gerekli olan bilgilerin pankart, afiş, bilboard, el ilanı v.b. gibi iletişim araçları ile duyurulması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

30.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevi’nin vermiş olduğu hizmetlerin yerinde incelenmesi ve sorunlarının tespit edilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

31.  Belediyemize bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

32.  Önergeler