• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Mart 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2012                                                                                 ... / 02 /2012

Konu : Mart 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/03/2012 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 

  1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Ayvalı Mahallesi 31755 ada 2 parselde bulunan 3. Sınıf Pide Salonu ve Köşk Mahallesi 30635 ada 13 sayılı parselde bulunan Zemin Kat 1 Nolu meskenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda satışının veya trampalarının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı
  2. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Yayla Mahallesi 30795 ada 10 parselde bulunan 1. Bodrum Kat No: 4 ve 3. Normal Kat No: 17 de bulunan konutların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı
  3. İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Beyhan DOYAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
  4. İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Tamam ŞAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
  5. Mülkiyeti Belediyemize ait Ali Özdemir Spor Tesisinin yerinde incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
  6. Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ankara Pazaryerleri Esnafı Odası’nın ortaklaşa bir çalışma başlatarak semt pazarlarında pazarcı esnafına standart kıyafet verilmesi ve bu kıyafetlerin ön ve arka kısımlarına Keçiören Belediyesi’nin logosu ve yazısının yazılmasının Pazar yerlerine bir düzen ve ahenk getireceği bakımından faydalı olacağı ve konunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
  7. Sosyal Belediyecilik alanında hizmet veren Belediyemizin Eğitime Destek Projeleri kapsamında ilçemiz dahilinde bulunan okullara yapılan yardımların araştırılması hakkındaki Eğitim Kültür Komisyonu Raporu
  8. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmaların araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
  9. 31.12.2011 tarihli Hürriyet Gazetesi Ankara ekine haber olan Kuşcağız Mahallesi Osmangazi İlköğretim Okulunda 29.12.2011 tarihinde meydana gelen okul duvarı çökmesiyle ilgili inceleme yapılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

10.  Belediyemize ait olan Spor Tesislerimizin fiziki yapılarının araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

11.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük emeği olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin lideri K.K.T.C’nin bugüne gelmesinde en büyük katkıyı yapan kurucu devlet başkanı Rauf Raif DENKTAŞ bilindiği gibi 13 Ocak 2012 tarihinde vefat etmiştir. İsminin Keçiören ilçemizde yaşatılması için 21 Mayıs 2011 tarihinde temeli atılan Hasköy Mahallesinde bulunan Yonca Yaşama Merkezi’nin inşaatı tamamlandığında bu tesise K.K.T.C Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ’ın isminin verilmesi veya Belediyemizin herhangi bir sosyal tesisine bu ismin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

12.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

13.  Belediyemiz birimlerinden Etüd Proje Müdürlüğü’nün 2011 yılı harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

14.  Zabıta Müdürlüğünün 31.12.2011 tarihi itibariyle harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

15.  İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarına yetecek düzeyde özel donanımlı bilgisayar, fotoğraf makinası ve cep telefonu gibi teknolojik ürünleri kullanmayı öğretici bir “Teknoloji Kampı” programının düzenlenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

16.  İlçemiz sınırları içerisinde yapılmış olan kültürel ve turizme yönelik yapıların yerel ve ulusal medyada tanıtılmasıyla ilgili çalışmaların yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

17.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren AK Masa birimine 2011 yılı son 6 aylık döneminde yapılan müracaatların birimlere göre sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

18.  Belediyemiz tesislerinden olan teleferik işletmemizin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

19.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan hamam işletmelerinin sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

20.  Keçiören Belediyemizle kardeş şehir olan Jabalia Nazlah / Filistin ile sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki faaliyetlerin incelenmesi hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

21.  İlçemizde ikamet eden yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın olumsuz kış şartlarından dolayı sağlık durumlarına etki eden unsurlara karşı ne gibi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

22.  Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün İnsan Hakları Açısından İncelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

23.   Belediyemiz sınırları dahilinde Kuzey Ankara Çevre Yolu altı, Şenyuva Kışlabaşı (Pursaklar) Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun araştırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

24.  Önergeler