• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Mart 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                  ... / 02 / 2011

Konu : Mart 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/03/2011 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

  Mustafa AK

            Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

 

1.      4203 Ada l ve 2 Parsellerde  İmar Plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

2.      Karargahtepe Mahallesi (Papazderesi Mevkii) 31884, 31889, 31890, 31896, 31943 ve 31944 adalarda onaylı planda inşaat alanının düşüklüğünden dolayı müteahhit girmediğinden bahsedilip, bu adaların da çevresindeki adalar gibi inşaat emsallerinin yükseltilmesi için plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

3.      Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Keçiören İlçesi, Kalaba Mahallesi 5764 ada 3 numaralı parselin imar planında park alanından konut alanına dönüştürülmesi için imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

4.      İncirli 19 Mayıs Mahallesi 30940 ve 30942 adalara ait imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

5.      Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kalan 33151, 33152, 33155, 33115, 31992, 33157 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller) imar adalarının bulunduğu bölgede 5104 sayılı “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi” öncesindeki imar planlarına göre yapılaşma izni verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

6.      Şahlar Mahallesi 4199 ada 3, 4 ve 5 sayılı parsellerin Sosyal Kültürel Tesis ve Camii alanından bir önceki kullanım kararı olan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde gerekli işlemlerin yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

7.      Kuşcağız Mahallesi 31715, 31718 ve 31719 sayılı adaları kapsayan imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

 

 

8.      Mülkiyeti Belediyemize ait Yakacık Mahallesi 4151 ada 14 parselde 326.15 m2 alandan oluşan G Blok 1. Normal Kat No:23 ve 24 nolu Hamamların Belediyemize ek mali kaynak oluşturmak amacı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda satışının veya trampalarının yapılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu.

9.      İlçemiz Yayla Mahallesi 30828 ada 12 sayılı parseldeki Beyhan DOYAR’a ait 140 m2’lik hissenin Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10.  İlçemiz Yayla Mahallesi 30828 ada 12 sayılı parseldeki Tamam ŞAR’a ait 140 m2’lik hissenin Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11.  İlçemiz Atapark Mahallesi 31685 ada 5 sayılı parseldeki Kenan BEKAR’a ait hissenin mülkiyeti Belediyemize ait bir daire ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

12.  Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KEÇMEK, KEDEM ve KADEM kurs merkezlerinde gençlerimize yönelik yapılan faaliyet ve çalışmaların araştırılması ve gereğinin yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

13.  Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu ile Keçiören Belediyesi işbirliğiyle sokaktaki sahipsiz hayvanlara yönelik, kış boyunca yemek verilmesi için “Aç Hayvanı Doyurmak Sadakadır; Bir Kap Yemek, Bir Kap Su” kampanyası başlatılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

14.  22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nde ilçemiz sınırlarındaki öğrencilerimize yönelik “Şiir Dinletisi” programı düzenlenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

15.  Mülkiyeti Belediyemize ait Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan son düzenlemelerin yerinde incelenerek araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

16.  Belediyemize ait spor tesislerimize kalite belgesi alınması hususunda gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

17.  Mülkiyeti Belediyemize ait Kızlarpınarı Caddesi Gazino Durağı üzerinde bulunan Halil İbrahim Sofrası-1 isminin Sultan Sofrası olarak değiştirilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

18.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

19.  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2011 Yılı Bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

20.  Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 31.12.2010 tarihi itibariyle harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

21.  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen “Torba Kanun’da” engellilere yönelik ne gibi iyileştirmelerin tasarlandığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

22.  İlçemizin sembolü haline gelmiş teleferik tesislerinin düzenli bakım ve onarımının yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

23.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren AK MASA birimine 01.06.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında gelen talep ve şikayetlerin birimlere göre dağılım dokümanının hazırlanması ve bu süreçte gelen taleplerin hangi oranda çözüme ulaştırıldığının sayısal göstergelerinin dökümünün tespit edilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu   

24.  Belediyemizin düzenlediği KEDEM kurslarının faaliyetlerinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

25.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yapı denetim bürolarının sorunlarının incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

26.  AB ve dış ülkelerdeki yerel yönetimlerin okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik yapmış olduğu çalışmaların araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

27.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevi’nin vermiş olduğu hizmetlerin yerinde incelenmesi ve sorunlarının tespit edilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

28.  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

29.  Önergeler