• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Kasım 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                 ... / 10 / 2011

Konu : Kasım 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/11/2011 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1-      Memet ARİKAN adlı şahsın İlçemiz Güzelyurt Mahallesi 32264 ada 3 parselde 156 m2 hisse sahibi olduğu ancak mevcut arsasına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ileride meydana gelebilecek heyelanlardan etkileneceği gerekçesiyle inşaat izni verilmediği, bu nedenle oluşan mağduriyetinin giderilebilmesi amacıyla belediyemize ait herhangi bir daire ile arsasının takas edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

2-      5393 sayılı Belediye Kanununun 75/b maddesi uyarınca, Türkkuşu Genel Müdürlüğü kapalı spor salonu tadilatının yapımı hakkındaki Başkanlık yazısı.

3-      Yayla Mahallesi 30760 ada 2 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

4-      Sancaktepe Mahallesi 31493 ada 5 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5-      19 Mayıs Mahallesi 30938 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6-      Ayvalı Mahallesi 34425 ada ve çevresinin konut alanına ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7-      Belediyemiz sınırları dahilinde Kuzey Ankara Çevre Yolu Altı, Şenyuva Kışlabaşı (pursaklar)  Mevkii “1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8-      Kanuni Mahallesi 34385 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9-      Ovacık İmar Planına itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10-  Bağlarbaşı Mah. 33080 ada 38 ve 42 sayılı  parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11-  Esertepe Mah. 31865 ada 1 ve 2 sayılı parsellere ait imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12-  30023 ada 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 parseller ve 31470 ada 1, 2, 3, 4 parselleri ile 31471 ada 1, 2, 10, 14 parsellere ait plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13-  Ayvalı Mahallesi 90053 ada 3 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14-  Belediyemizin mülkiyetinde olan Aşağı Eğlence Mahallesi Fatih Çarşısı içindeki dükkan ve büroların kiralama ve satış işlerinin kanunlara uygunluk yönünden araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

15-  Belediyemize ait Bağlum Spor Tesisi tadilatının ne durumda olduğunun araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

16-  Mülkiyeti Belediyemize ait Etlik semtinde bulunan Hamam’ın hijyen yönünden araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

17-  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Keçiören Belediyesi Konservatuarı’nın çalışmalarının yerinde incelenerek çalışma raporu hazırlanması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

18-  Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün çalışmalarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

19-  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

20-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 2011 yılı harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

21-  Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2011-31.08.2011 tarihleri arasında yaptığı harcamaların incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

22-  İlçemiz pazarlarında ticari faaliyette bulunan engelli esnafının sayılarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

23-  İlçemizi tarih ve turizm bakımından tanıtıcı mahiyette, tarihi süreç içinde Keçiören fotoğraflarından oluşan, “Fotoğraflarla Keçiören” adıyla fotoğraf sergisi açılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

24-  Belediyemiz bünyesinde faaliyette bulunan Deniz Dünyası’nın açıldığından bugüne kadar kaç kişi ziyaret etmiş ve bundan sonra ziyarete gelen vatandaşların duygu ve düşünlerini anlatabilecekleri bir ziyaret defteri bulundurulması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

25-   Sosyal Tesislerimizden Sultan Sofrası’nın sosyal işleminin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

26-  Belediyemizin kuruluşundan itibaren bugüne kadar protokol yapılmış yurt dışı kardeş belediyelerin sayısı ve isimlerinin tespitlerinin yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu  

27-  İlçemizde bulunan Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yapan esnafların sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

28-  İlçemizde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılarımızın Belediyemiz Kurban Kesim yerinde kurban vecibelerini yerine getirmeleri için bu vatandaşlarımıza öncelik tanınması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

29-  Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

30-  Önergeler