• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Haziran 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                  ... / 05 / 2011

Konu : Haziran 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/06/2011 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1.      Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

2.      Gecekondu ve Sosyal Konutlar Şube Müdürlüğü’nün bundan sonraki faaliyetlerinin yeniden Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

3.      İlçemizin sokak, yol ve belli güzergahların süpürülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Uyanış Mahallesi 30078 ada 8 ve 9 sayılı parsellerde plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.      Sancaktepe Mahallesi 31530 ada kuzeyi park alanı içine 7x5=35 m2’lik trafo yeri hakkındaki Başkanlık yazısı.

6.      Esertepe Mahallesi 31094 ada 1 parsel spor alanı içine 7x5=35 m2’lik trafo yeri hakkındaki Başkanlık yazısı.

7.      Atapark Mahallesi 31067 ada yanı park alanı içine 7x5=35 m2’lik trafo yeri hakkındaki Başkanlık yazısı.

8.      Atapark Mahallesi 31689 ada yanı park alanı içine 7x5=35 m2’lik trafo yeri hakkındaki Başkanlık yazısı.

9.      Bağlum Mahallesi 1830 ada 1 sayılı parselde plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Esertepe Mahallesi 31865 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11.  Kanuni Mahallesi İmar Plan Revizyonuna itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Ayvalı Mahallesi 90053 ada 3 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  İncirli Mahallesi 9678 ada 7 parsele ilişkin uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14.  Esertepe Mahallesi 9371 ada 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

15.  Kalaba Mahallesi 33842 ada 1, 2, 3, 4 sayılı parseller ile 33847 ada 7 sayılı parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

16.  Şahlar Mahallesi 4199 ada 3, 4 ve 5 sayılı parsellerin Sosyal Kültürel Tesis ve Camii alanından bir önceki kullanım kararı olan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde gerekli işlemlerin yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

17.  Güzelyurt mahallesinde Köksal ÖZDEMİR’e ait 32264 ada 3 parselde bulunan 152  m2 arsanın, heyelan bölgesinde kalması sebebiyle Belediyemize ait herhangi bir daire ile arsanın takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

18.  İlçemiz Ovacık mahallesinde müşterek mülkiyetleri Muraş Eğitim ve Öğretim  A. Ş’ne ait 90179 ada 5 sayılı parseldeki 279 m2, 90398 ada 2 sayılı parseldeki 279 m2 ve Bağlum mahallesinde 2322 ada 1 parselde 138 m2 olmak üzere toplam 696 m2 hisselerin, imarın 31177 ada 1 parsel sayılı taşınmazındaki Belediyemize ait 696 m2 hisse ile takası hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

19.  Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda satışının veya trampalarının yapılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

20.  Yaz aylarının gelmesi sebebiyle Belediyemize ait spor tesislerimizdeki yoğunluğun artacağından dolayı Kalaba ve Aktepe spor tesislerimizin ihtiyaçları ve eksikliklerinin tespiti hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

21.  İlçemizde bulunan çarşı ve pazarlardan aldığımız gıdaların hormonsuz doğal ve organik olabilmesi için Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol ve Zabıta Müdürlüğümüzün ortak bir çalışma yaparak vatandaşlarımızı anons, afiş, bildiri gibi iletişim araçlarıyla bilgilendirilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

22.  19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nda Belediyemizin yapacağı çalışmaların tespit edilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

23.  Belediyemiz binasında hizmet vermekte olan  Yemekhanenin incelenip araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

24.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

25.  Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2011 yılı bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

26.  Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2011 – 31.04.2011 yılı  bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

27.  Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından yasallaştırılarak yürürlüğe konan engelli bireylerin istihdamına yönelik iş başvuruları engelli vatandaşlarımızın adreslerinden görevlilerce alınarak işleme konulacak olup, bu yeni yasanın Keçiören de ikamet eden engelli bireylere duyurulması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

28.  Belediyemize ait Estergon Kalesinin Keçiören’e kültür ve tarih bakımından katkılarının incelenmesi gezilecek, görülecek yerlere Turizm İl Müdürlüğü’nce ilave edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

29.  14 Mayıs 2011 Dünya Çiftçiler Günü olması münasebetiyle ilçemize bağlı köylerdeki çiftçilerin ziyaret edilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

30.  Belediyemize ait Fatih Sultan Sofrasının sosyal yönden incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

31.  İlçemizde bulunan Konfeksiyon imalatı terzi işyerlerinin sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

32.  AB ve dış ülkelerde yerel yönetimlerin İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik yapmış olduğu çalışmaların araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

33.  Belediyemize bağlı Huzurevinde kalan yaşlılar ve kimsesizler için Mayıs ayındaki Anneler Günü, Haziran ayındaki Babalar Günü nedeniyle aileleriyle birlikte geçirmeleri için bir etkinlik düzenlenmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  

34.  Özel Kalem Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

35.  Önergeler