• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76
Güncel Duyurular:
 • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
 • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
 • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
 • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
 • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
 • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Eylül 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                  ... / 08 / 2011

Konu : Eylül 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05/09/2011 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

 Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

 

 

G Ü N D E M

 1. Bağlum Mahallesi 2496 nolu adada trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 2. Atapark Mahallesi 31092 ada 1 sayılı parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 3. Güçlükaya Mahallesi 30023 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde plan tadilatı  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Ayvalı Mahallesi 90053 ada 3 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. İncirli Mahallesi 9678 ada 7 parsele ilişkin uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum Mahallesi 2727 ada 2 parselde bulunan 2. Kat 11 nolu dairenin Belediyemize ek mali kaynak oluşturmak amacı ile satışının yapılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 7. Belediyemize ait yaz spor faaliyetlerinde kaç branş ve kaç kişiye hizmet verdiği ve faaliyetlerinin incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 8. Haşere ve sineklerden uzak bir yaz mevsimi geçirmek için ilaçlama çalışmalarının yapılıp yapılmadığının incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 9. Yaklaşmakta olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Belediyemiz tarafından bir etkinlik düzenlenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

10.  Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaptığı hizmetlerin araştırılması  hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

11.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

12.  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2011 yılı bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

13.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arası harcamalarının incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

14.  Belediyemizde çalışmakta olan maddi durumu müsait olmayan engelli personellerin Belediyemizin yardımıyla tatile gönderilmeleri hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

15.  Mevcut Teleferik hattının iç turizm açısından daha cazip hale getirilmesi amacıyla nelerin yapılması gerektiği hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

16.  Bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen Büyük Ankara Festivalinde Belediyemiz için ayrılan alana günlük ortalama ne kadar kişinin ziyarete geldiği, alanda ne gibi etkinliklerin yapıldığı ile ilgili gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

17.  Keçmek, Kedem birimlerindeki yapılan gezilerin sosyal açıdan sonuçlarının incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

18.  İlçemizde bulunan Itriyat ve Parfümeri satan işyerlerinin sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

19.  Belediyemiz ile kardeş olan Rusya’nın Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Ufa Şehri Sovetskiy belediyesinin yapısının ve çalışmalarının incelenmesi, yararlı görülen çalışmalarının Belediyemiz yapısı ve çalışmalarına uyarlanması amacı ile gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

20.  İlçemizde bulunan yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızın çocuklarının, belediyemizin sosyal hizmetleri olan yüzme, spor ve etüt merkezi gibi sosyal faaliyetlerin ne kadarından yararlandığına dair bir araştırma yapılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

21.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarının insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

22.  Önergeler