• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

Ekim 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                 ... / 09 / 2011

Konu : Ekim 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/10/2011 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

 

 

G Ü N D E M

 

  1. Belediyemizin 2012 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki başkanlık yazısı.
  2. Belediyemizin  2012  Yılı Performans Programı hakkındaki başkanlık yazısı.
  3. 30023 ada 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 parseller ve 31470 ada 1, 2, 3, 4 parselleri ile 31471 ada   1, 2, 10, 14 parsellere ait plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
  4. Ayvalı Mahallesi 90053 ada 3 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
  5. Belediyemize ait Kalaba Spor Tesisleri ve yüzme havuzlarının kanunlara uygunluğunun araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
  6. İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemize ait spor yapılabilecek yeni yerlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
  7. Kaldırımlar yayaların sloganı ile yaya haklarına saygı seferberliği kapsamında kaldırımlara park eden araçlara Zabıta Müdürlüğü’nün ne gibi işlemler yaptığının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
  8. III. Uluslar arası Ramazan etkinliklerinin Keçiören halkı üzerinde bırakmış olduğu etkilerin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
  9. Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmaların araştırılması ve incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

 10.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

11.  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2011 yılı bütçesinin harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

12.  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2011 ve 31.07.2011 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerinin ve harcamalarının incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

13.  İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında, imar ve belediyeler yasasında engellilerin ulaşabilirliğini sağlayacak olan çevre düzenlemelerinin yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

14.  Belediyemizde çalışmakta olan maddi durumu müsait olmayan engelli personellerin Belediyemizin yardımıyla tatile gönderilmeleri hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

15.  İlçemizin tarih, kültür ve turizm yönünden tanıtıldığı yayınların incelenmesi, genel özellikleriyle tanıtıcı ve turizme yararlı olabilecek nitelikte bir kitap hazırlanması Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

16.  İlçemizdeki Yüzme Havuzlarında düzenlenen yaz kurslarının sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

17.  Belediyemiz AK MASA birimine 2011 yılının ilk 6 ayını kapsayacak şekilde birimlere göre başvuru durumlarını ve neticelerini gösterecek raporlama yapılması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

18.  İlçemizde bulunan Nakliye yapan Kamyoncu esnafının sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

19.  Belediyemiz ile kardeş olan Rusya’nın Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Ufa Şehri Sovetskiy belediyesinin yapısının ve çalışmalarının incelenmesi, yararlı görülen çalışmalarının Belediyemiz yapısı ve çalışmalarına uyarlanması amacı ile gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

20.  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı Huzurevinde kalan yaşlılarımızın yaz sıcağından etkilenmemesi için gerekli olan soğutma sisteminin olup olmadığına dair bir inceleme yapılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

21.  İlçemizde bulunan yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızın çocuklarının, belediyemizin sosyal hizmetleri olan yüzme, spor ve etüt merkezi gibi sosyal faaliyetlerin ne kadarından yararlandığına dair bir araştırma yapılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

22.  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarının insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

23.  Önergeler