• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Aralık 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2011                                                                                           ... / 11 / 2011

Konu : Aralık 2011 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/12/2011 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 

1-      Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ortağı olduğu “Kesinlikle Anne” isimli AB Grundtvig projesinin 23-26 Ekim 2011 tarihinde İtalya’nın Pavia şehrinde yapılan toplantısına katılan heyet hakkında Belediye Meclisine bilgi sunulması.

2-      Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ortağı olduğu “Kesinlikle Anne” isimli AB Grundtvig projesinin 18-21 Ocak 2012 tarihinde Belçika’nın Liege şehrinde yapılacak olan etkinliğine ilgili heyetin katılabilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

3-      Gümüşdere Mahallesi Turgut ÖZAL bulvarı ve Gülhane caddesi arasında bulunan Fatih caddesinin bağlantı yolu ile ilgili plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

4-      Esertepe Mahallesi 9371 ada 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5-      Yayla Mahallesi 30760 ada 2 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6-      Sancaktepe Mahallesi 31493 ada 5 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7-      19 Mayıs Mahallesi 30938 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8-      Ayvalı Mahallesi 34425 ada ve çevresinin konut alanına ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9-      Belediyemiz sınırları dahilinde Kuzey Ankara Çevre Yolu Altı, Şenyuva Kışlabaşı (pursaklar)  Mevkii “1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10-  Kanuni Mahallesi 34385 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11-  Esertepe Mah. 31865 ada 1 ve 2 sayılı parsellere ait imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12-  Güçlükaya Mahallesi 30023 ada 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 parseller ve 31470 ada 1, 2, 3, 4 parselleri ile 31471 ada 1, 2, 10, 14 parsellere ait plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13-  Ayvalı Mahallesi 90053 ada 3 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14-  İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Beyhan DOYAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

15-  İlçemiz Yayla Mahallesinde imarın 30828 ada 12 sayılı parselindeki Tamam ŞAR’a ait 140 m2’lik hissenin, Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

16-  Memet ARİKAN adlı şahsın İlçemiz Güzelyurt Mahallesi 32264 ada 3 parselde 156 m2 hisse sahibi olduğu ancak mevcut arsasına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ileride meydana gelebilecek heyelanlardan etkileneceği gerekçesiyle inşaat izni verilmediği, bu nedenle oluşan mağduriyetinin giderilebilmesi amacıyla belediyemize ait herhangi bir daire ile arsasının takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

17-  İlçemizde amatör spor branşlarında faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

18-  İlçemizde bulunan bazlama, gözleme ve mantı imalathanelerinin sıhhi ortamda imalat yapılıp yapılmadığının Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çevre Sağlık komisyonu tarafından denetlenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

19-  Belediyemize ait Tepebaşı Çocuk Kreşinin eğitim çalışmalarının incelenmesi, kreşin eksik olan veya ihtiyaçlarının tespit edilmesi ayrıca kreşten kaç çocuğun faydalandığı ve kaç personelin çalıştığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

20-  Belediyemiz sınırları içerisinde kurulan Kurban satış ve kesimi yerlerinin fiziki şartlarının yerinde incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

21-  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

22-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2011 yılı harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

23-  Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.10.2011 tarihi itibariyle harcamalarının incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

24-  Belediyemiz bünyesinde çalışan engelli personellerin durumlarının insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

25-  Keçiören’in manevi mimarlarından Seyyid Abdülhakim Arvasi’nin hayatı ve kişiliğini yansıtacak boyutta bilimsel bir toplantının (konferans-Panel-Sempozyum) yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

26-  12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü münasebetiyle ve ülkemizde yaşanan Van depremi ile ilgili sıkıntılardan dolayı ilçemizdeki okullarda Depreme karşı alınacak tedbirler ve bununla ilgili eğitici çalışmaların yapılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu 

27-  Sosyal Tesislerimizden Halil İbrahim Sofrası 2’nin sosyal yönden incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

28-  İlçemizde bulunan Taksi duraklarının ve Taksici esnaflarının sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

29-  Belediyemiz ile kardeş belediye (şehir) olan Bosna Hersek’in Gorajde Belediyesi ile sosyal, kültürel, eğitim ve Belediyecilik faaliyetleri ile olan ilişkilerimizin durumunun incelenmesi hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

30-  İlçemizde yaşayan yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızın çocuklarının Kedem gibi etüd merkezlerinden ne kadar yararlandıklarının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

31-  Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu 

32-  Önergeler